Statsforvalteren i Nordland fant åpne dører og vannlekkasjer under en befaring på Skomvær fyr nylig. Foto: T. Abrahamsen, Kystverket

Skomvær fyr ytterst i Vestfjorden er så forfallent at Statsforvalteren i Nordland er bekymret. Under en befaring på fyrstasjonen dikteren Erik Bye har udødeliggjort, oppdaget statsforvalterens folk at døra til selve fyret sto på vid gap – slik at hvem som helt kunne ta seg inn og opp i lyktehuset.

– Det er tragisk å se hvilken tilstand Skomvær fyr – som er fredet – befinner seg i, sier faglig rådgiver André Schau i Norsk Fyrforening mens han studerer bildene som statsforvalteren nylig tok under en befaring på fyrstasjonen utenfor Røst.

Trist syn

Det var et trist syn som møtte Statsforvalter og Kystvakten da de var på tilsyn i området. Området rundt fyrstasjonen er et naturreservat som Statsforvalteren har oppsyn med.

Takplatene på naustet var blåst av, og flere av bygningene på fyrstasjonen var åpne. Hengelåsene var rustet i stykker.  – Selve fyret stod åpent, skriver  fungerende seksjonsleder Anne Sofie Bråge Fjeldstad hos statsforvalteren i Nordland i en bekymringsmelding til Kystverket.

Takplatene på naustet på Skomvær fyr er blåst av og ligger i terrenget rundt fuglereservatet. Foto: Statsforvalteren i Nordland

Fjeldstad oppdaget at det også var vannlekkasjer som hadde ført til vannansamlinger nær de tekniske installasjonene som finnes øverst i fyrtårnet. Hun er bekymret over tilstanden på fyrstasjonen – særlig med tanke på at svært mange besøker Skomvær fyr i sommersesongen.

Hengelåser

«Vi kunne selv ta oss helt opp i fyret. Ettersom det er svært mange besøkende og turister som besøker Skomvær vår/sommer og høst stusser vi på at ikke bygningene sikres bedre, og vil oppfordre Kystverket til å vurdere aktuelle tiltak. Det var også en vannlekkasje som gjorde at det stod vann i nærheten av de tekniske installasjonene som finnes øverst i tårnet», går det frem av brevet fra Statsforvalteren.

Få vedlikeholdsbesøk

Kystverkets Olav Helge Matvik opplyser til Avisa Nordland, at Kystverkets vedlikeholdslag besøker Skomvær fyr to til fire ganger i året. Det betyr at det går lang tid mellom hver tilstandsbefaring på fyret fra Kystverkets side. – I tillegg er leietakeren på fyrstasjonen deler av sommeren. Vi har etter tidligere tilsyn, allerede planlagt å erstatte alle glassene i lyktehuset på Skomvær i løpet av sommeren. I og med at fyrstasjonen er et fredet kulturminne og landskapet på øya er vernet, setter dette en del krav både til hvordan vedlikehold kan gjennomføres og når glass og materialer kan transporteres ut, sier Matvik til avisen.

Hengelåsene på Skomvær fyr er rustet i stykker – slik at hvem som helst kan ta seg inn i fyrbygningene. Foto: Statsforvalteren i Nordland

André Schau mener Kystverket tar for lett på sitt ansvar med å ta vare på de fredede kulturminnene som fyrstasjonene er. –  Jeg er glad for at statsforvalteren slår alarm. Norsk Fyrforening kommer til å følge opp denne saken, sier han.