Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken var opptatt av grunnstøtten til Norsk Fyrforening under høringene i Stortingets energi- og miljøkomité. Her sammen med Norsk Fyrforenings styreleder. Foto: Norsk Fyrforening

Norsk Fyrforening uttrykte, under høring i Stortingets energi- og miljøkomite, stor bekymring over forslaget fra regjeringen om at grunnstøtten til Norsk Fyrforening og andre frivillige organisasjoner fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet.

– Samtidig er vi sterkt bekymret over at søknadsfristen for grunnstøtte er flyttet fra 1. juni til 1. november. Ingen av de berørte organisasjonene ble varslet om denne endringen, ei heller om flyttingen fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet, sa styreleder Sven Gjeruldsen under høringen i Stortinget.

Grunnstøtten er avgjørende betydning for en liten organisasjon som Norsk Fyrforening. Den er også avgjørende for Kulturvernforbundet, Forbundet Kysten, Norsk Kulturarv og Fortidsminneforeningen. Flytting av søknadsdato bidrar til stor uforutsigbarhet for organisasjonene som mottar grunnstøtten. – Tidligere visste vi ved årets utgang hvilke rammevilkår vi hadde for det neste året, mens vi nå må leve i uvisshet til midt i februar om hva støtten til Norsk Fyrforening blir.  Norsk Fyrforening og de øvrige organisasjonene, har alle forpliktelser i forhold til både personalkostnader, husleie og andre utgifter, og med endring av søknadsdato blir det nå langt vanskeligere å lage budsjett og planer, siden vi ikke vet hva vi har av inntekter når året starter, fortsatte Gjeruldsen.

Han påpekte at dette er stikk i strid med regjeringens og tidligere regjeringers mål om forutsigbar støtte og økt engasjement innen frivilligheten. – Forutsigbarhet er viktig for små nasjonale paraplyorganisasjoner som Norsk Fyrforening, fremholdt Norsk Fyrforenings styreleder.

Han ba komiteen i sin innstilling instruerer Klima- og miljødepartementet til å flytte søknadsdato for grunnstøtte til 1. juni 2024 for søknad om grunnstøtte for budsjettåret 2025, og at Stortinget sier nei til regjeringens forslag om flytting av grunnstøtten fra departementet til Miljødirektoratet.

– Det var hyggelig at en av stortingsrepresentantene skrøt av at Norsk Fyrforening var til stede under høringene. Jeg merket meg også at flere av stortingsrepresentantene reagerte på flytting av søknadsdato og overføring av budsjettposten. Det girt håp om at komiteen endrer på regjeringens forslag, sier Sven Gjeruldsen.