alt
Skomvær renovert
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kystverket har tatt et viktig steg i arbeidet for rehabilitering av Skomvær fyrstasjon, ytterste utpost utenfor Røst i Lofoten (Nordland). Til vedlikehold av 7 fyrstasjoner i Norge ble det bevilget kr. 10 mill. i den såkalte "Tiltakspakken" i 2009. Ved en intern fordeling i Kystverket ble det avsatt kr. 4 mill. til renovering av Skomvær fyrstasjon. Her følger Kystverkets korte rapport om tiltaket.

”De fleste av våre fyrstasjoner ligger vanskelig tilgjengelig, slik at vedlikehold og renovering er svært ressurskrevende. Reparasjon av de bygningsmessige skadene på boligene ved Skomvær fyrstasjon krevde spesialkompetanse for å gjennomføre, slik at Kystverket Nordland konsentrerte seg om renovering av betjentboligen slik at vi kunne etablere et "fotfeste" på øya.

I samarbeid med Nordland Fylkeskommune v/kulturvernavdelingen og Røst kommune, ble planen for gjennomføring av tiltaket med renoveringen av boligen lagt.

Kystverket valgte å fullføre renoveringen av betjentboligen, og Regionen tilførte prosjektet de nødvendige midler for å kunne gjennomføre tiltaket. En fullføring som ble gjort med meget godt resultat. Tiltakspakken var 4,0 mill kr. mens renoveringen av bygningen kom på kr. 5 753 851,-. Renoveringen av betjentboligen ble ferdig i november måned 2009. Fjøs og naust er klargjort for renovering (maling av fjøs og skifte av eternittplater på taket av naustet.) På grunn av vinter og mørketid vil dette arbeidet bli fullført i mai 2010.

Entreprenør for tiltaket har vært Coating Service AS i Farsund. Kystverket har benyttet Molab AS under kartleggingen av innemiljø, SINTEF/ NBI i forbindelse med gjenoppbygging av betjenboligen og Myklebust AS i Trondheim som rådgivende konsulent under gjennomføringen av rehabiliteringen av bygget."

Kystverket ønsker å rette en stor takk for den samarbeidsvilje samtlige som har deltatt har vist ved gjennomføringen av tiltaket.