Stiftelsen Halten har mottatt både blått skilt og hederspris for sin måte å ivare ta både fyrstasjonen og fiskeværet ytterst på Trøndelagskysten.

– Det viser at alt vi gjør for Halten blir satt pris på. Stiftelsen Halten er takknemlig for at kommunen på denne måten viser at de ser verdien i arbeidet vårt, sier styreleder Bjørn Vogelsang i Sytiftelsen Halten.

Nå skal det blå skiltet henges opp på en synlig plass på Halten – enten døra til Skanklåna eller på brygga – slik at folk ikke kan unngå å se det.
På skiltet står det: «Trøndelags største fiskevær på 1900-tallet. På det meste opptil 1.000 fiskere, fiskemottak, hermetikkfabrikk, brenneri, sykestue og post. Fraflytting startet da fisket tok slutt på 1960-tallet. Eies nå av Stiftelsen Halten Nekolai Dahls minne»
– I dag er det ca. 25 til 30 rorbuer, og det er permanent med folk hele sommeren. Det er sjelden vi er alene, sier Bjørn Vogelsang som bor på Halten fra slutten av april, og frem til høsten.
Stiftelsen jobber med å få til  et bedre transporttilbud til og fra Halten. – I år kan det bli en bedre løsning med Øyshipping og Frøyfart. Vi håper på mange besøkende, legger han til.
Han forteller også at Thomas Brøndbo kommer til sommerkonserten på Tørrfiskrommet den 29. juni.
– Vi håper at mange kommer utover. Da får de også se vårt nye flotte skilt, smiler han.
Synliggjør historien
De blå skiltene som man finner over Målet med de blå skiltene er å gjøre informasjon om de historisk spesielle stedene i Frøya kommune lettere tilgjengelig.
De skal være godt synlige, opplyse og bidra til å anerkjenne arbeidet som gjøres med kulturminner i kommunen.
Skiltprogrammet er nasjonalt, og ble startet i Oslo i 1990. Hensikten er bokstavelig talt å synliggjøre historien der den skjedde. Frøya kommune har latt seg inspirere, og har delt ut flere blå skilt de siste to årene.
Hederspris

Få dager etter at Halten ble tildelt blått skilt, mottok de en ærespris fra kommune og næringsliv på Frøya. – Tusen takk for alle bidragene til at vi fikk denne prisen sammen.  Det er  mange som har bidratt til at Halten er verdt å oppleve, sier Bjørn Vogelsang.

Tore Strømøy (til høyre) overrakte hedersprisen til Bjørn Vogelsang ved Halten fyr. Foto: Lena Jørgensen, Hitra-Frøya

Han utrykker sin takk til Stiftelsen med råd og styre, eierkommunene, Slitarlaget for de tusenvis av dugnadstimer, de frivillige vertsfolkene som kommer igjen år etter år, beboerne i Fiskarheimens venner som holder sine egne hus vedlike slik at Halten blir en opplevelse alle som beslker stedet.

– Dette er en pris til oss alle, et klapp på skulderen fra Frøya som alle kan være stolte av.  Takk for at vi sammen bidrar med  all den gode hjelpen som gjør denne prisen mulig. Dette er en pris til oss alle. Legger Vogelsang til.

Norsk Fyrforenings faglige rådgiver André Schau (til venstre) og daglige leder, Henriette Marie Skjæveland sammen med Haltens fyrs Bjørn Vogelsang. Foto: Norsk Fyrforening