alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Asenvågsøya fyr (Bjugn kommune, Sør-Trøndelag) er fra nå av bare en videotur borte. Geir Maribu har laget en liten film som tar oss med i båt og til en kort vandring opp til fyret på Vågsøya utenfor Lysøysundet.

 

Landinga til fyret ligger i en av kystens beste naturhavner. Vågsøya, som fyret ligger på, har navn etter vågen som skjærer seg inn i lendet, med øya Asen som levegg mot sør. Rundt vågen står fortøyingspåler og merker tett – et minne om at vågen var godt søkt i seilskutetida, mens en ventet på bør eller bedre vær.

 

Fyrstasjonen på Asenvågsøya ble opprettet i 1921, som innsei­lingsfyr for fiskere på veg inn fra Frohavet. Storsildfisket utenfor kysten hadde flyttet seg stadig lengre nordover, og flere fiskere enn før søkte havnene i Lysøy­sundet og Vallersundet. Fyret skulle også betjene skipstrafikken i den indre leia langs kysten. Fra 1950-tallet produserte stasjonen strøm ved hjelp av eget aggregat og rommelige brennstofftanker. Fyret ble helautomatisert i 1975, noe som førte til at fyrvokteren og hans familie kunne flytte inn til fastlandet for godt.

 

Stiftelsen Frohavet har avtale med Kystverket om å ta vare på fyret på Asenvågsøya. I dag er det mulig å få omvisning på fyrstasjonen på Vågsøyhauet, med panoramautsikt fra alle vinduene.

Asenvågsøya fyr er medlem av Norsk Fyrhistorisk Forening, gjennom Stiftelsen Frohavet. 

 

Trykk her for å se filmen.