"Kystens Veivisere" er nominert til Sørlandets litteraturpris 2023.

I mer enn 300 år har fyrene og senere fyrlyktene vært kystens veivsere. Fyrveteranene Jo van der Eynden og Per Roger Lauritzen har nylig gitt ut boka «Kystens veivisere». I alt ble det bygget 220 bemannede fyrstasjoner langs norskekysten fra Torbjørnskjær i sørøst til Bøkfjord i nordøst ved grensen til Russland.

Å sikre ferdselen langs den værharde norskekysten har vært en prioritert samfunnsoppgave. I «Kystens Veivisere» tar forfatterne leserne gjennom den historiske utviklingen av fyrteknologien og fyrlivet fra den spede begynnelse i Alexandria og frem til i dag. Boka har også en kortfattet presentasjon av samtlige norske fyrstasjoner.

Jo van der Eynden er en nestor innen kystkultur- og fyrhistorie. Han har vært direktør for Kystverkmusea og var blant stifterne av Norsk Fyrforening. Han sitter som Norsk Fyrforenings representant i Kulturvernforbundets styre. Per Roger Lauritzen har tidligere vært styremedlem og nestleder i Norsk Fyrforening. Han har skrevet flere reiselivsbøker og har vært informasjonssjef i DNT og redaktør for Norsk Automobilklubbs veibok.

Boka er gitt ut av forlaget Vigmostad & Bjørke, og Kystverkmusea. Norsk Fyrforenings medlemmer kan få kjøpt boka til redusert pris fra Kystverkmusea. https://lindesnesshop.no/nb/product/kystens-veivisere-for-norsk-fyrforening