Store Torungen. Foto:Knut Mørland

Kystverket ønsker å rehabilitere den nordøstre brygga på Store Torungen fyrstasjon. Det går frem av en søknad som er sendt Agder fylkeskommune. 

Brygga er en alternativ landingsplass når nordavinden slår mot land på Store Torungen fyr. Dagens brygge er er laget av betong, har ifølge Kystverket en del utvaskingsskader og slitasje som følge av vær og vind. 

Kystverket har planer om å utbedre skadene slik at brygga tåler også de værpåkjenningene på stedet. Utførelsen anslås til å være våren 2023, men det forutsetter at fylkeskommunen gir dispensasjon fra fredningsbestemmelsene. 

Kystverkets plan er å innkapsle eksisterende brygge med armert betong. Bryggefronten skal kles med stående plank med tre cm mellomrom, skriver Kystverket i søknaden.