Søndre Katland fyr og Venner av Søndre Katland fyr er tildelt årets bygningsvernpris av Farsund byforening.

-Norsk Fyrforening gratulerer Venner av Søndre Katland med en vel fortjent pris. Uten den frivillige innsatsen som har vært lagt ned på fyret ved innseilingen til Farsund, så tror jeg fyret ikke hadde stått i dag. Ildsjelene som tok tak i arbeidet med å redde Søndre Katland fyr har gjort en uvurderlig jobb. Bygningsvernprisen viser hvilken betydelig rolle de frivillige spiller for å ta vare på våre kystkulturminner. Dette er en pris som er viktig for hele fyrbevegelsen, sier styreleder Sven Gjeruldsen i Norsk Fyrforening.

Kulturskatt

Farsund Byforening legger vekt på den fantastiske jobben fyrets venner har utført. «På mange måter er fyret selve åpningen inn mot byen og sentrum, og det er en kulturskatt som veldig mange har et forhold til. Bygningsvernprisen er med på å sette søkelys på det frivillige arbeidet som gjøres, og hvor viktig det er for å bevare kulturminner som Katland fyr», heter det i begrunnelsen. Det hører til sjeldenhetene at byforeningen i Farsund beveger seg utenfor den gamle bykjernen når de skal hedre kulturminner.

Ledfyr

Søndre Katland fyr ligger omtrent 2.7 nautiske mil)ut fra Farsund. Det er et ledfyr i innseilingen til Farsund og uthavnen Loshavn. Fyren ble bygget i 1878, det ligger på et særdeles værhardt sted og det har vært utfordringer både med vær og vind.

Venner av Søndre Katland har nedlagt timesvis for å sette bygget i stand, utvendig ble det sandblåst og malt opp i 2014, innvendig er det blant annet valgt vedkomfyr, historiske fliser, bakerovn og tidsriktig panel. Vinduer var murt igjen, disse ble også åpnet opp i 2014 og fyret fikk tilbake sitt unike særpreg.

Inspirasjon for andre

-Det at Søndre Katland Fyr er tildelt bygningsvernprisen vil være til inspirasjon for venneforeninger på andre fyr, og prisen vil bidra til å løfte viktigheten av bevaring også av våre viktige fyrtårn, avslutter Sven Gjeruldsen.