Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.


Orkanen Dagmar var på besøk på Skongenes Fyr. Da fikk leveggene fikk gjennomgå. Det ble også skade på tak og vegger. Naustdørene til høyre blåste vekk. Ligger nå bak naustet som pinneved. Leveggene som har dannet et lunt tun ved fyrstasjonen ble blåst ned. Orkanen har blåst bort alt av tang og tare, småstein, større steiner og søppel som vanligvis legger seg foran dørene vinterstid. Nå er det rent og ryddig, men det vil nok ta litt tid å bøte på skadene etter orkanen.