Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Båtlivundersøkelsen i 2010 avdekket at over 60 prosent av norske båtfolk ikke har tilstrekkelig interesse eller kunnskap om navigasjon og moderne navigasjonshjelpemidler.

Følgende artikkel er hentet fra http://redir.opoint.com/?key=cQpwqeWIFqOH12FOZxby:

Godt sjømannskap blir bare viktigere og viktigere for en stadig økende flåte av fritidsbåtfolk og båter. Båtlivs store undersøkelse gjort i samarbeid med Synovate avdekker at kunnskapen om båt og sjø ikke nødvendigvis står i forhold til båtens størrelse eller utseende.

Nedslående På spørsmålet: «Hvor stor kunnskap vil du si at du har om følgende emner i forbindelse med båt og båtbruk?», svarer altså 60 prosent av de spurte at de har litt eller ingen kunnskap om navigasjon.

Går vi til spørsmålet «Hvor ofte benytter du deg av følgende når du bruker båt?», svarer 63 til 86 prosent av den samme gruppen spurte at de sjelden eller aldri benytter seg av elektroniske hjelpemidler som kartlotter, autopilot eller radar. Noe av årsaken til dette kan selvfølgelig være at båtflåten i Norge i hovedsak preges av mindre hyttebåter og skjærgårdsjeeper, og at folk tror de klarer seg uten fordi de som oftest ferdes i kjente farvann. Det er likevel ganske oppsiktsvekkende funn sett i lyset av at fritidsbåtflåten har økt enormt i antall og størrelse de siste 10 årene. Funnene er også ganske merkelige når man tenker på at mannen som oftest står som skipper, og at man vet at denne gruppen er generelt sett veldig interessert i å laste skuta si med utstyr.

Andelen personer som sier de har liten eller ingen kjennskap til sjømerker og knuter og taubehandling, ligger også over 50 prosent, mens andelen som svarer de har liten eller ingen peiling på manøvrering og fortøyning, faktisk ligger på «bare» 41 prosent.

– Er dette nedslående?

– Utvilsomt nedslående tall, svarer Reidar Kjelsrud, generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund(KNBF). Men tallene har jo noen positive sider: Vi som driver med båtliv, opplæring og holdningsskapende arbeid, har jo nå fått påpekt hvor vi må sette inn mer ressurser. Sett på bakgrunn av at det har vært mye støy rundt opplæring og holdninger de siste årene, mye på grunn av krav til obligatorisk opplæring som kom i fjor, synes jeg resultatene er ganske oppsiktsvekkende. Det er faktisk brukt betydelige ressurser de senere årene på opplæring og holdninger. At en ung båtfører synes han har for lite erfaring, er naturlig på grunn av alderen; at han mener han mangler kunnskap, det er verre.

Noen positive tall I skarpt relieff til funnene vi presenterer ovenfor, står holdningen til innføringen av obligatorisk båtførerbevis. Her svarer hele 84 prosent at de er for ordningen. Spørsmålet blir likevel om ikke flere enn de som i dag er pålagt å ta «beviset», burde ha gjort det. For kunnskapen eller interessen for å skaffe seg den, er langtfra proporsjonal med holdningene til et båtførerbevis.

– All form for kunnskap er lett å bære og forebygger i seg selv ulykker. Innføringen av krav til båtførerbevis må få noe mer tid til “å virke” før vi kan måle effekten. Over tid vil krav til båtførerbevis redusere antall ulykker, det er jeg helt sikker på. KNBF ser også frem til å få et nytt, utvidet båtførerbevis på markedet. Dette sertifikatet heter ICC og kommer fra 01.01.12. ICC består av både en teoretisk og en praktisk prøve. Praktisk opplæring vil bidra til å forebygge ulykker. Sertifikatet er internasjonalt og kan blant annet benyttes ved leie av båt i utlandet, sier Kjelsrud.

Undersøkelsen viser også mange positive tall i forbindelse med holdninger til sjømannskap og sikkerhet. Blant annet sier hele 86 prosent at de alltid/ofte eller av og til bruker vest når de er ute i båten.

– Kongelig Norsk Båtforbund(KNBF) fronter i øyeblikket et påbud om bruk av flytevest i åpne båter under 20 fot i fart. Vi vet at et slikt påbud vil redde noen liv hvert år. En undersøkelse gjort for “Sjøen for alle”, konstaterte at ca. 85 % er positive til et påbud om bruk av flytevest i små, åpne båter. Dette er et enkelt og svært effektivt tiltak for å redde liv, sier Reidar Kjelsrud.

65 prosent av båtfolket sier at alkohol ikke kan godtas i sammenheng med båtkjøring. 22 prosent mener det kan godtas under tvil, mens bare 10 prosent sier det kan godtas.

– Hva er KNBFs holdning i disse sakene (sertifikat og alkohol primært)?

– Folks holdninger til bruk av alkohol mens man kjører båt, er nedslående. At vi har fått lavere promillegrenser som er bedre tilpasset det moderne samfunn, er positivt. Bruk av alkohol er dessverre en betydelig “medskyldig” i båtulykker. Det har vært diskutert en ytterligere senking av promillegrensen. Det jeg har sett etter et langt liv på sjøen, er at noen få ødelegger for alle andre allikevel. En ytterligere senking av promillegrensene rammer kun de lovlydige, og vil ikke ha noen skadeforebyggende effekt, det er jeg sikker på.