Lindesnes Fyrstasjon
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Lindesnes Fyrmuseum står for et undervisningsopplegg med utgangspunkt i temaer som sjøveien forbi Neset, fyrhistorie, forlis og losvirksomhet. Det blir mange muligheter til å lære mer om regionens kulturhistorie for elever i grunnskolene i Vest-Agder det kommende året. Nå foreligger programmet for Den kulturelle skolesekken for neste skoleår, og nytt av året er blant annet et rollespill om vikingtiden."Høvdingen er død, og bygdas folk samles ved gravhaugen for å ta farvel med den gamle høvdingen. Men det oppstår raskt uenighet om hvem som skal bli den nye sjefen", heter det i forhåndsannonseringen. Tilbudet om rollespill går ut til elevene på 5. trinn, og spillarenaen vil være lokale gravhauger. Ellers viderefører vi tilbudene Jegere i steinaldern og Bronsealderen på Lista – det første i samarbeid med Norsk jeger- og fiskeforbund, det andre sammen med Vest-Agdermuseet Lista.Av andre spennende tilbud innenfor kulturhistorie, kan nevnes at Vest-Agdermuseet bl.a. tilbyr opplegg om folkevandringstiden på Agder (med utgangspunkt i utstillingen Augandzi – Agder i trollspegelen på Minne kultursenter i Åseral), om barnevandrerne og om det 200 år gamle kanonbatteriet på Grønnes i Flekkefjord.

 
 
 
Lindesnes fyr Foto: Riksantikvaren