Dybvik og MolbachM
Fyrvokter Rolf Dyvbik fant foten til avdøde Mølbach, og så begynte ting å skje. I bakgrunnen malt slik Dybvik tenker seg at den tyske fyrforvalteren så ut. Foto: Rolf Dybvik.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Han ble født for 273 år siden, Andreas Mølbach, og er usynlig tilbake på Lindesnes fyr der han var fyrforvalter på 1700-tallet. Rolf Dybvik (bildet) kan bekrefte dette.

Folk som har overnattet på fyret på Norges sørspiss forteller om en mann som står og ser på dem om natten, melder NRK og Turistforeningens nettside, ut.no. Han er harmløs og fredelig, så det er ingenting å frykte, mener de som er kommet i nærkontakt med ham.

Rolf Dybvik, som er fyrvokter på Lindesnes fyr i dag, fant i 1987 Mølbachs trefot i fjæra. Da han tok foten i hus, dukket også Mølbach opp. Usynlig, men likevel merkbart tilstede.

Han gled på trefoten og endte sitt liv da han falt i sjøen ved Lindesnes i 1780 og druknet, forteller Dybvik. Les mer om denne forunderlige historien på ut.no.

 

Heidi Eikremsvik

 

Molbach pa dorM

Fyrforvalter Andreas Mølbach var tysk embetsmann og kom til enkle kår i Norge, der fyrkanonen ble hans bane. Foto og maleri: Rolf Dybvik