Kvitneset, med dagens lykt og ruinene av den gamle. Foto: Marianne Johnsen.

Fyrhistorien – vår kollektive kunnskap

Hvordan kan vi finne og dele fyrhistorisk stoff? Få faglig påfyll!

Tid: Lørdag 20. mars kl. 11.00-12.30

Langs hele kysten er det grupper og enkeltpersoner som interesserer seg for fyr – som tekniske kulturminner, som del av den maritime historien og som utposter med spennende kulturhistorie. Mange samler fyrhistorisk stoff, som gjerne formidles i utstillinger og omvisninger på fyrene eller i lokale publikasjoner. I samarbeid med Kystverkmusea, og med prosjektstøtte fra Kulturrådet, ønsker vi å styrke dette arbeidet. I løpet av 2021-22 skal vi arrangere seks samlinger, delvis digitalt og delvis ute på medlemsfyr.

Bli med på digitalt seminar!


Program

11.00 Velkommen!
Espen Frøysland, direktør ved Lindesnes fyrmuseum, og Henriette M. Skjæveland, styreleder i NFHF

11.05 Glemte fyrstasjoner
Per Roger Lauritzen, nestleder i NFHF og veibokredaktør
Bli med på en reise til fyr som har gått i glemmeboken. Kanskje deltagerne kan bidra med informasjon?

11.30 Introduksjon til slektsforskning
Anne Schiøtz, generalsekretær i Slekt og Data
Det er stor interesse for menneskene som har vært knyttet til norske fyr. Hvor kan du starte hvis du vil finne ut mer om dem?

12.00 Hvordan formidle loshistorien ved hjelp av historiske enkeltpersoner?
Simen Lunøe Pihl, museumsfaglig ansvarlig ved Lindesnes fyrmuseum

12.25-12.30 Research om fyrfolk
Tor Segelcke, filmskaper, og Aud Lise Rosland fra Feisteins Venner
Et kort møte med fyrentusiaster som har spennende prosjekter.


Bli med via tjenesten Zoom. Da kan du stille spørsmål og delta aktivt. Alle påmeldte vil motta veiledning per e-post i forkant av seminaret.

Du kan også se på live-overføring fra seminaret i Facebook-gruppen Fyrhistorisk samspill. Det krever ingen påmelding!

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte. Vel møtt!


Les om landsmøtet 2021 som foregår samme dag kl. 14.00-15.30.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss.