Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Ivar Soknes fikk lørdag 4. desember utdelt diplom, som den første i historien, for å ha segla/navigert gjennom historiens første fyrløype. Utdelinga skjedde på Fosenkaia i Trondheim, på julebordet til Kystlaget Trondhjem, der mottakeren er ildsjel og ivrig medlem.

 

Fyrløypa ”Fyr til fyr i Fosen” ble etablert i 2009. Løypa – 280 nautiske mil – fører fram til 18 fyr, 1 tåkeklokke, 3 lykter og 2 varder i 12 kommuner på trøndelags­kysten, de fleste i gamle Fosen len. Fyrløypa på trøndelagskysten var ett av Norsk Fyrhistorisk Forenings prosjekt for Kulturminneåret 2009.

 

Ivar Soknes fikk inspirasjon til turen på Fløttmannsdagen i 2009, på NFHFs stand på Fosenkaia. Han la ut på turen 8. juli 2009, i egen listerbåt ”Livet”, og passerte siste post ca. 1. august. Turen gjennomførte han delvis alene, delvis med mannskap. Det hører med til bragden at turen gjennom fyrløypa var planlagt som en avstikker fra hovedturen som gikk til Forbundet Kystens landsstevne på Vega (Nordland), når han nå likevel var på kysten.

 

Bildet viser Ivar Soknes med diplomet i handa, mens han gir tilhørerne et innblikk i ei av de mer dramatiske hendingene undervegs, grunnstøtinga ved Vingleia fyr.

Les Ivar egen beretning på www.fyr.no, under FORENINGEN og PROSJEKT.