På Struten har venneforeningen hatt dugnad og bygget ny trapp ned til stranden. Foto:Gamle Strutens Venner

Mer enn 1000 dugnadstimer har frivillige lagt ned i løpet av året for å drifte Struten fyr. I løpet av året har det vært over 800 mennesker som har feriert på fyret på Hvaler i Østfold. Dette kommer frem i rapporten Gamle Strutens Venner har sendt Kystverket.

Foreningen melder at fyret stort sett har vært fullbooket gjennom hele sesongen fra mai til oktober.

I 2022 så har hovedvekten av dugnadsinnsatsen ved fyret vært å sørge for tilrettelegging for bruk av stranden med en ny trapp. Videre så har man oppgradert solcellekapasiteten ved siden av annet forefallende vedlikehold. Trapp og solcellepanelet er finansiert med bistand fra Oslofjorden Friluftsråd.

Struten fyr ligger utsatt til for vær og vind noe som krever mye vedlikehold hvert eneste år for å motvirke forfall, går det frem av rapporten. Neste år planlegges det for oppsett av ny vindmølle og oppdatering av fyrets reservestrømaggregat. Til dette har foreningen fått 160 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Dette vil bidra til mer miljøvennlig drift og fremtidsrettet energiutnyttelse på Struten fyr.