Kultvernkonf
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Lørdag 16. mars ble den første kulturvernkonferansen i regi av Kulturvernforbundet arrangert. Konferansen fantsted på Oslo Militære Samfund og var oppstart for kulturminnedagene 2013. Det var over 100 påmeldt på konferansen fra kulturvernorganisasjoner, museer, kommuner og andre.

Temaet for den første delen av konferansen «Stemmerettsjubileet 1913 -2013». Jan A. Monsbakken fra Stemmerettskomiteen hadde et innlegg om den nasjonale feiringen av stemmeretten. Professor i sosiologi Anne Krogstad fortsatt med et spennende foredrag om stemmerett og samfunnsdeltagelse. Programmet etter lunsj var viet til kulturminnedagene og til årets tema; «Historiens kvinner og menn – deltagelse, fellesskap og handling». Professor i historie, Ida Bull, fulgte opp med et interessant foredrag om historiens kvinner og menn. Jan Solberg fra Kulturvernforbundet og Madelena Grossman fra Europarådet presentere kulturminnedagen fra et nasjonalt og europeisk perspektiv. Grossman påpekte blant annet at de europeiske kulturminnedagene er den mest omfattende kulturelle begivenheten i Europa. Konferanse programmet ble avsluttet med en paneldiskusjon som omhandlet erfaringer og utfordringer med kulturminnedagsaktiviteter.

Tekst: Heidi Thöni Sletten