Ryvingen fyrstasjon. Foto: Rita Dyrstad.

Kulturdepartementet ga positive signaler tidligere i sommer, og nå kan fyrene søke om kompensasjon for tapte leieinntekter.

De fleste besøksfyr som drives av frivilligheten, har overnattingstilbud som største inntektskilde. I vår måtte de holde stengt. De som har kunnet åpne i sommer, må begrense antall gjester for å følge smittevernråd. Det økonomisk tapet er kritisk for den dugnadsbaserte driften ved mange fyr. Nå er krisepakken for frivilligheten justert, og fyrene kan søke om kompensasjon for 70 prosent av inntektstapet!

Norsk Fyrhistorisk Forening, med Kulturvernforbundet i ryggen, har stått på for å få fyrene inn i krisepakken. Fartøy og hytter ble også holdt utenfor, og frivilligheten har vært tydelig på at tapte utleieinntekter må kompenseres. Opprinnelig var det kun tap knyttet til arrangementer som var omfattet.

Blant kravene som stilles, er at foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret, og at inntektsbortfallet er minst 25 000 kroner. Mange av våre medlemsfyr vil kvalifisere for støtte.

Les om ordningen og søk om midler.

Ryvingen utenfor Mandal er landets sørligste fyr, og her yrer det av liv store deler av året. Ryvingens venner legger til rette for rundt 1000 overnattinger i året, og leier blant annet ut til skoleklasser. I vår var fyret koronastengt, men i sommer har det latt seg gjøre å åpne for et begrenset antall gjester. Årets inntektstap er uavklart, men krisepakken kan gi god hjelp.
Arkivfoto: Henriette M. Skjæveland.