arbeid naust
Tor Wenberg har gjort en stor jobb med å sikre trygg adkomst, oppgradering av to naust og sikre fyrhuset for videre forfall på fyret. (Foto: Sissel Brovold)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Nylig ble styret i Bjørnøy fyrs Venner etablert. Målet er å etter hvert kunne ta imot overnattingsgjester på denne vakre nordlandsperlen.

Bodø kommune og Bodø friluftsforum har lenge arbeidet for å få etablert en venneforening for Bjørnøy fyr, og mandag 10. november ble endelig styret konstituert.

Mål om overnatting

Miljødirektoratet i samarbeid med Bodø kommune tok over ansvaret for forvaltning av fyret i 2006. Miljødirektoratet bevilget samme år midler til istandsetting av fyret. 20. juli 2006 åpnet daværende miljøvernminister, Helen Bjørnøy, fyret til bruk for allmenheten, skriver Bodø kommune.
Målet er nå å sette i stand fyret for overnatting og dagsbesøk. Først i 2011 kom flytebrygge på plass. I 2014 ble resterende ankomst etablert, noe som sikret trygg og god ferdsel til fyret.
– Nå er flytebrygge med langgang på plass, og naustene er pusset opp, forteller leder Dag Ramsvik i venneforeningen til fyr.no.
Han forteller at arbeidet fortsetter til våren. Neste prosjekt blir å pusse opp boligen og sette den i god nok stand til å ta imot overnattingsgjester.

Avslått søknad om oppdrettsanlegg

Det har i 2013 og 2014 blitt utført omfattende restaureringsarbeid. Fortsatt

Foto Wanja Wennberg nett

Bjørnøy fyr ble nedlagt og erstattet av fyrlykt i 1974. Etter mange års arbeid er venneforening endelig på plass på fyret. (Foto: Wanja Wennberg)

gjenstår en del arbeid før fyret er klart for bruk.
Et planlagt oppdrettsanlegg like ved Bjørnøy holdt på å ødelegge for planene for fyret , men nå har Nordland fylkeskommune avslått søknaden.
– Søkers behov er vurdert opp mot konsekvensene for Bjørnøy fyr og bruk av Bjørnøy som friluftsområde, heter det i avslaget fra fylkesråd for næring, Arve Knutsen.

Se NRK Nordlands innslag om saken

Trenger flere frivillige

I samarbeid med Bodø kommune vil venneforeningen bidra til videre oppgradering og istandsetting. Når fyret er klart til bruk, forhåpentligvis i 2015, vil Bjørnøy fyrs venner ha ansvar for tilsyn, utleie og drift.

Se Bjørnøy fyrs venners facebookgruppe. Foreningen er interessert i flere som kan være med på å bidra til å sette fyret i stand til bruk.