Hitra 2019 red kopi
Hurra for Sula fyr (Foto: Marianne Johnsen)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Hitra 2019 1 of 1 4 kopi

Et samlet landsmøte ønsker å organisere seg bedre (Foto: Marianne Johnsen)

Helgen 29. – 31. mars var det fyrhistorisk seminar, jubileumsfeiring for Sula fyr og landsmøte for Norsk Fyrhistorisk Forening. Det ble vel gjennomført på Hitra og Sula på Trøndelagskysten.

Tekst: Ola Sendstad

Fyrhistorisk seminar

Arrangementet var et samarbeid mellom Kystverkmusea, Norsk Fyrhistorisk Forening og Stiftelsen Sula fyr. Fredagen var det tett program ledet av direktør for Lindesnes fyrmuseum og leder av Kystverkmusea, Espen Frøysland. Programmet innehold blant annet gjennomgåelse av arbeidet med forvaltningsplaner for fyrstasjonene, presentasjon av planer for oppdatering av fyr.no, informasjon om arbeidet rundt neste års losjubileum og mye deling av idéer og engasjement rundt ny bruk av fyr.

Sula

Lørdagen ble det fergetur til Sula, jubileumslunsj med taler og underholdning og omvisning på den lille øya. Det var interessant å høre om og oppleve alt Stiftelsen Sula fyr og det lille lokalsamfunnet på Sula får til.

HER kan du lese mer om Sula fyr.

Tilbake på Hitra og Dolmsundet hotell var det festmiddag med mange morsomme taler, som vi lar være forbehold dem som deltok. Stemningen var i alle fall god.

Bra oppmøte

35 tilreisende medlemmer deltok i tillegg til 10 lokale entusiaster som møtte oss på Sula. Tilreisende representerte 17 ulike fyr, fra Ryvingen i sør til Slettnes i nord. En bred representasjon er selvfølgelig viktig for Norsk Fyrhistorisk Forening, spesielt med tanke på landsmøtet.

Omorganisering

Søndagen var satt av til landsmøte og mesteparten av tiden gikk med til grundig behandling av landsmøtesak vedrørende omorganisering av Norsk Fyrhistorisk Forening. Et samlet landsmøte støttet styrets forslag om å starte en omorganiseringsprosess med mål om å samle og styrke organisasjonen som en medlemsorganisasjon i stedet for dagens organisering som paraplyorganisasjon. Hovedmålet for dette er å synliggjøre og representere den reelle størrelsen på bevegelsen vår på nasjonalt plan mot nasjonale myndigheter. Dette krever en organisering der medlemmer på hvert fyr blir medlemmer i Norsk Fyrhistorisk Forening.

Landsmøtet ber styret i nær dialog med foreningens medlemsorganisasjoner vurdere både modell med dobbelt medlemskap og gjennomgående medlemskap. Dette vil uansett være en omfattende omorganisering som vil kreve vedtektsendringer både sentralt og lokalt. Skal organisasjonen lykkes med dette krever det god forankring. Landsmøtet ber styret gjennomføre en høring blant foreningens medlemmer innen 1.11.2019, og foreslå vedtektsendringer på landsmøtet neste år.

Nå er det også viktig at alle foreningene på hver sine fyr tar egne runder på hva de ønsker ut av sin nasjonale organisasjon og talerør.

Ola Sendstad er daglig leder av Norsk Fyrhistorisk Forening og ansvarlig redaktør av fyr.no