Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Direktoratet for naturforvaltning ser positivt på forslaget om at drift og vedlikeholdet av bygningene og friluftsområdet på Gullholmen i Oslofjorden overtas av Moss kommune. Dette vil trolig gjøre fyret på Gullholmen lettere tilgjengelig for allmennheten. I vel 20 år har den private sammenslutningen Stiftelsen Gamle Guldholmen hatt ansvaret for bygningene. Stiftelsen har lagt ned mye arbeid i drift, vedlikehold og utleie, og er også positiv til samarbeid med kommune og friluftsorganisasjoner.

 

Gullholmen fyr ligger på holmen med samme navn, vestafor Jeløya i Moss kommune (Østfold). Fyret ble opprettet i 1894, som leifyr, og automatisert og avbemannet i 1984. Lyset er i dag erstattet av ei fyrlykt.

 

Les mer her.