-Vi gleder oss til å se lykta skinne igjen, sier Inger Aasen i Stavnesets venner. Foto: Marianne Johnsen.

Nå blir lykta renovert! Norsk Fyrhistorisk Forening var på Stavneset utenfor Kristiansund da arbeidet startet.

Lyktehuset fra 1842 får i disse dager en velfortjent oppussing. Leder i Stavnesets venner, Inger Aasen, viste oss rundt på den flotte fyrstasjonen.  Vi fikk en tur opp i lykta, hvor vi fikk se lyktehusets triste tilstand, men også den flotte utsikten ut mot Grip fyr.

Lyktehuset har fått hard medfart, men lykta på innsiden imponerer fortsatt.

Vedlikeholdsarbeidet tar til i disse dager, men først måtte stillas fraktes ut på en lang og kronglete vei. Flott å gå på, men lite egnet for motoriserte farkoster. Kystverkets Catherine Taylor Grebstad er Stavnes fyrs kontakt og følger opp vedlikeholdet på fyrstasjonen.

Vedlikehold av fyr krever rett mannskap og kjøretøy.

Tekst og foto: Marianne Johnsen.