Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Her ser vi tydelig at globen bare henger på staken etter at festet er rustet bort. Men fortsatt duger det som hvilested for den lokale måsen.Foto: Lokalavisen Nord Salten

Et sjømerke utenom det vanlige ligger i Måløyleia like sør for Måløy. Merket er som en stor globus laget av flatjern, og det ha vært to slike merker i Steigen. Det andre sto i leia gjennom Engelvær – mellom Gammøy og Stokkøy, men det er borte og erstattet av en stang med viser og har navnet Stokkøybåen. I fjor var dette spesielle merket i ferd med å ramle ned. Festet til staken var tært bort av rust, og kula hang "på halvåtte" nedover staken. Det var tydelig at det ikke hadde lang levetid igjen. Det ble tatt bilder, og Kystverket ble kontaktet for om mulig finne opphavet til merket, og kanskje hvor spesielt det egentlig var. Dette skriver lokalavisen Nord Salten.
– Jeg har ikke selv sett dette sjømerket. Det er imidlertid et meget sjeldent sådan – har sett en "kurv-lignende" sak tidligere uten at jeg husker hvor det var, men ikke et rundt toppmerke som dette. Jeg har derfor vanskeligheter med å fortelle deg hva det symboliserer, siden dette ikke er en standard. Jeg ser at dette må være svært gammelt, det er brukt en dimensjon på den tynne stanga som bærer toppmerket som vi ikke har sett brukt før. Mulig er "kula" satt der for å markere en vid grunne eller for å gjøre merket bedre synlig på avstand, skrev seniorrådgiver Steinar Hansen i Kystverket Nordland i en e-post etter å ha sett bilder av merket.
Han kunne også opplyse at merket har navnet Kleksholmtangen i merkelista av 1975.

Ingen vet i dag når eller hvem som har satt opp merket, men både Kystverket og lokale krefter tror at en lokal los kan ha fått laget merket av en lokal smed, og satt det opp for å sikre ferden gjennom denne leia. Årbok for Steigen 1997 har en historie om smeden Eivind Kristensen som – etter å ha kommet tilbake fra Amerika, bygde opp ei smie på Eide på Engeløya, og at han hadde oppdrag for det daværende Fyrvesenet. Smia hans står i dag på Steigen Bygdetun. Er det han som har laget denne globen?

– Måløyleia er ei snarlei som alternativ til Grøtøyleia. Den starter fra hovedleia ved Leiskjæret, og kommer inn på skipsleia mellom Måløy og Engelvær. Leia er bare merket med såkalte dagmerker, det vil si at den ikke er lysmerket for nattseilas, opplyste Harald Nilsen fra Nordskot da han ble spurt om merket.

Kystverket sier at denne leia også ble kalt for Trelastleia.

Ideen om å rekonstruere dette spesielle merket, som bør ha kulturhistorisk verdi i Steigen kommune, dukket så opp. Kystverket ved Steinar Hansen tente på ideen og lovte å sjekke om staken eventuelt måtte byttes, men at de hadde ikke mulighet til å få laget et nytt merke. Carl Otto Samuelsen ved Bogøy Bil- og Landbruksverksted, som har hytte på Måløy, tente også på ideen og sa seg villig til å lage en ny globe – på gammelmåten. Jan Edgar Nilsen var behjelpelig med å hente det delvis ødelagte merket slik at Samuelsen hadde en mal å arbeide etter.
– Det var utrolig mye arbeid. Flatjernet måtte varmes med gass og bankes ut med hammer for å få den rette krummingen, for det skulle jo helst gjøres så autentisk som mulig, og det meste ble gjort på kveldstid. Men det var jo artig å få det til, og ikke minst å være med på å berge et kulturminne i Steigen, sier Samuelsen som fikk god hjelp av Jon Knædal.
Utpå ettersommeren var globen ferdig, og neste fase startet. En henvendelse til Galvano Tia på Fauske endte med at de varmforsinket hele globen – gratis! Så nå er alt klart til å tjærebre globen. Den gamle var nemlig smurt inn med et tykt lag tjære. For å være så autentisk som mulig er det skaffet tilveie milebrent tjære fra Aksel Skoglund i Beiarn.

Carl Otto Samuelsen (t.v.) og Jon Knædal ved Bogøy Bil- og landbruksverksted as har brukt et hav av timer for å få den nye globen så lik den gamle som mulig.