Kystverkmuseas Espen Frøysland fortalte om mulighetene for en europeisk kulturrute under fyrhistorisk seminar på Lindesnes fyr. Foto: Norsk Fyrforening

Europarådet etablerte i 1987 de første sertifiserte europeiske kulturrutene. Disse er historiske ruter eller nettverk som fokuserer på et tema som er felles for minst tre medlemsland. Alle land i Europa med unntak av Belarus og Vatikanet er medlemmer.

Pilgrimsleden, Hansaruten og European Route of Industrial Heritage er slike historiske ruter.

– Programmet består i dag av til sammen ca. 40 ulike ruter, sier leder av Kystverkmusea Espen Frøysland

Han forteller videre at kulturruter som er sertifisert av Europarådet, skal fremme Europarådets grunnleggende prinsipper: menneskerettigheter, demokrati, kulturelt mangfold og identitet, dialog og gjensidig utveksling på tvers av landegrenser og århundrer.

Arbeidsgruppe for fyr

En internasjonal arbeidsgruppe har jobbet med å legge grunnlag for en europeisk kulturrute for fyr. Dette har endt opp i et møte i Brussel, nylig. –  Vi har etablert en organisasjon, European Route of Lighthouses, som vil arbeide for å bli godkjent som offisiell kulturrute under Europarådet.

Det var representanter fra Estland, Tyskland, Frankrike, Irland, Norge og Portugal som sammen etablerte organisasjonen under møtet i Brussel.

Nettside

– Arbeidsgruppen jobber nå med å etablere en felles nettside, for å fortelle om fyrene som er med, og for å hjelpe det internasjonale publikummet med å finne frem til besøksfyrene langs Europas kyster. I tillegg vil en jobbe for å få på plass fellesprosjekter med tema rundt publikumsopplevelse, reisemålsutvikling, og så videre. Målet er å sette fokus på fyr i hele Europa og øke interessen og engasjementet rundt fyr og fyrhistorien, sier Frøysland

I følge lederen for Kystverkmusea, så har de ulike medlemmene veldig forskjellig tilbud til publikum, men han tror at man ved å jobbe sammen, og å utveksle både utfordringer og gode råd, så vil kulturruten være nyttig både for medlemmene og ikke minst for publikum.

– Det har begynt å melde seg fyr og fyrorganisasjoner som ønsker å bli medlem, og for besøksfyrene i Norge vil jeg bare oppfordre til at dere tar kontakt, så får dere tilsendt informasjon om prosessen og mulighetene ved medlemskap. Vi har veldig mange fyr i Norge som egner seg som medlemsfyr i European Route of Lighthouses, sier han.