Kystens dag 2013
Torgdagen 8. juni er Kystens dag i Bergen. Her ligger veteranbåtene "Atløy" og "Granvin" side om side.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Søndag 9. juni markeres Kystens dag over hele landet. Her er oversikt over alle som har søkt om støtte til sitt arrangement, men det er nok mange flere steder det skjer noe. Følg med i lokalpressa!

Formålet med dagen er å sette et positivt fokus på kysten og dens næringer, struktur og produkter: Fiskeri- og havbruk, sjøtransport, havner og farleder, sjømat, forskning, forvaltning. Kystkulturen vår.