Færder nasjonalpark åpningsfest F.mann i V.fold 1238389 659372977407389 1149311137 n
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Færder nasjonal park i Vestfold åpnet lørdag 31.august med brask og bram! Området ligger i de to kommunene Nøtterøy og Tjøme, og strekker seg fra Ormøy i nord til Færder fyr i sør.

Sammen med Hvaler nasjonalpark i Østfold – samt Koster-området i Sverige, utgjør Færder et område på nesten 1 100 kvadratkilometer.

I pressemeldingen fra Miljøvernministeren sier han at «Færder nasjonalpark vil saman med Ytre Hvaler og Kosterhavet, óg vere eit positivt løft for reiseliv og turisme i heile Ytre Oslofjord […]

Nasjonalparken er oppretta for å ta vare på variasjonen og mangfaldet knytt til landskap, geologi og biologi på land og i sjøen. Talet på artar er høgt, og totalt er det registrert 309 rødlisteartar i området, mellom anna kammarimjelle og gul hornvalmue. Sjøområda har stor variasjon i livsmiljøer med både fjellkløfter og bløtbunnsområde, og det er eit stort artsmangfald, både på grunt og djupt vatn.

Nasjonalparken speglar ein spennande kystkultur med kombinasjon av fiske, landbruk og sjøfart gjennom generasjonar. På land finn ein gravrøyser, steingjerder, rydningsrøyser og historiske kulturlandskap med beiter, slåttemarker og historiske bygningar. Alt dette vitnar om at her har det vore aktivitet i mange hundre år.»

Ved åpningsarrangementet deltok Miljøvernministeren, som også sto for den høytidelige åpningen fulgt av musikk ved Ole Paus og Herrene i Haven. I tillegg deltar Gro Dahle, Terje Johannesen, Tjøme korforening, Vrengekoret, Tjøme skolemusikk og flere lokale musikere.

Nærmere informasjon om Nasjonalparken finnes på hjemmesidene til Fylkesmannen i Vestfold

 

Foto: Fylkesmannen i Vestfold