Kystverket får tillatelse av Kystverket til å bytte ut gulvet i linsehuset på Kvitsøy fyr. Foto: Henriette Marie Skjæveland

Vernemyndighetene i Rogaland har gitt Kystverket grønt lys til å fjerne det gamle gulvet i lykta på Kvitsøy fyr. Når det nye gulvet er på plass er det en forutsetning at fyret åpnes for allmennheten.

Kvikksølvrester er årsaken til at Kvitsøy fyr har måttet holde stengt. Nå får Kystverket anledning til å erstatte det gamle gulvet med nytt og dermed de siste restene av kvikksølv.

En forutsetning for dispensasjonen er at det nye gulvet skal ha samme dimensjoner som det eksisterende. Det nye tregulvet skal males rødt – lik dagens gulv i linsehuset på Kvitsøy fyr.

Ved vurderingen av dispensjonssøknaden så legges det vekt på at I denne saken er det lagt vekt på at er det er nødvendig å fjerne gulv hvor det er målt høye verdier av kvikksølvdamp, for å kunne åpne fyret for besøkende. Kvitsøy fyr som er fredet etter kulturminneloven, har på grunn av dette vært stengt.

Fra gammelt av lå fyrlinsen i et kvikksølvbad som sørget for trinnløs rotasjon. Fyrvokteren hadde som oppgave å tømme og rengjøre dette karet hvert 4-5 år og fylle på kvikksølv igjen.  Det var vanlig at det ble sølt litt underveis. Dette har gjennom årene trukket ned i gulvet og avgir skadelig damp. I dag er gulvet belagt med rødt gulvbelegg, under dette er det tregulv oppå betong. For å bli kvitt kvikksølvdampen, må gulvbelegg og tregulv fjernes og det må luftes ut.

Gassmaske

I forkant av vedtaket var vernemyndighetene på befaring på Kvitsøy fyr. Under befaring ble en del av gulvbelegget fjernet, da det var usikkert hva som lå under. Det ble da oppdaget mye råte i materialet.

Tiltaket med å fjerne både gulvbelegg og tregulv er et stort tiltak. Vernemyndighetene mener det likevel er et helt nødvendig tiltak for å ivareta fyret og besøke det. Slik det er i dag må man ha gassmaske for å oppholde seg i linsehuset på grunn av kvikksølvdampen.

-Det er flere fyr som sliter med kvikksølvproblematikken. Det flott at Kystverket tar tak i dette og at vernemyndighetene gir dispensasjon. Det første fyret på Kvitsøy  ble oppført i 1700, da satte Henrich Petersen et vippefyr i Ydstebøhavn. Dagens fyr ble bygget i 1829 og forhøyet i 1859. Fyret et viktig kulturminne på Kvitsøy og det er av stor betydning at det kan besøkes av både lokale og tilreisende, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.