Kjeungen kystlag
Et vakkert tospann: Et fyr og et kystlag

Krav til godkjente rømningsveier setter en stopper for utleie av Kjeungskjær fyr i Trøndelag. Fyret har det siste året gjennomgått en omfattende rehabilitering, men først når godkjente rømningsveier er på plass kan fyret leies ut.

Kystverket opplyser at man planlegger å brannsikre fyret, men dette arbeidet må skje i tråd med vernebestemmelsene.

Det er Kjeungen Kystlag som opplyser at fyret foreløpig ikke er godkjent for overnatting, da det ikke er tilfredsstillende rømningsveier fra andre og tredje etasje. 

Ifølge kystlaget så vil det ikke bli utleie før rømningsveiene er utbedret og godkjent. Arbeidet med dette er tidkrevende da fyret er fredet etter kulturminneloven. Det må søkes om dispensasjon for alle endringer til Trøndelag fylkeskommune. 

Kystverket opplyser at Kjeungskjær fyr skal brannsikres og at det elektriske anlegget må byttes ut. De største utfordringene med restaurering, knyttes til at fyret er fra 1880 og at det er fredet.

Alt vedlikehold er søkt om, og diskutert med seksjon for kulturminne i Trøndelag fylkeskommune – der målet har vært å bruke materiell og teknikker som tar vare på antikvariske prinsipp. Det betyr for eksempel at vi må bruke en fasademaling basert på silikonharpiks som ikke har samme levetid som en mer moderne maling, men som tar vare på den gamle betongen på en bedre måte, sier prosjektleder Roger Holgersen ifølge Kystverkets hjemmeside.

Senioringeniør Merete Nykrem  i Kystverket, uttaler til lokalavisen Fosna-Folket at Kystverket skal søke om bruksendring for Kjeungskjær fyr.

– I forbindelse med bruksendringen må ikke minst dette med godkjente rømningsveier komme på plass, sier hun.

-Vi har planlagt en tur ut til fyret med vernemyndighetene i slutten av mars, for å befare stedet, sier Merete Nykrem.

Kjeungen Kystlag opplyser at det vil bli muligheter for dagbesøk til fyret i løpet av sesongen.