Nå blir det fuglekasser på Ryvingen fyr. Foto: Norsk Fyrforening

Bird-Life Norge har fått tillatelse til å sette opp fuglekasser for teist og stær på Ryvingen fyrstasjon. Håpet er at fuglekassene skal bidra til å få opp bestanden av de rødlistede fugleartene.

– Det blir et forsøksprosjekt for å se om vi kan få fuglene til å hekke i fuglekasser som er satt opp slik at minken ikke kan komme til egg og unger, sier Morten Helberg, rådgiver i Birdlife Norge, til avisen Lindesnes.

Organisasjonen har søkt om dispensasjon til å sette opp fuglekasser i landskapsvernområdet Oksøy-Ryvingen. De ønsker å sette opp fuglekasser til teist og stær. Kassen skal i denne omgang henges opp på Ryvingen.

Har vært på fyret før

Teist og stær har hekket på Ryvingen tidligere, og det er en av grunnene til at man nå ønsker å henge opp fuglekasser på fyrstasjonen. Fuglekassene skal monteres i fjellveggen og planen er at de ikke skal være veldig synlige. Verneområdetstyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsområder har sagt ja til dispensasjonssøknaden om å få sette opp fuglekasser på Ryvingen fyr.