Billedtekst: Flybåten har fått tilskudd fra fylkeskommunen til rutedrift mellom Stavern og Svenner fyr i sommer. Foto: Norsk Fyrforening

Vestfold og Telemark Fylkeskommune har bevilget 420 000 kroner i støtte til drift av rutetilbudet mellom Stavern og Svenner Fyr til sommeren. Rutetilbudet gjør det enkelt for alle som ønsker å komme seg til fyret som ligger seks kilometer fra fastlandet.

– Vi lager ruteopplegg i år, som i fjor. Det ser vi fram til. Det var veldig fint både i Stavern og på Svenner fyr, sier daglig leder Arne Osmundsvaag  i rutebåtselskapet Flybåten AS til avisen Østlands-Posten. Han forteller at det blir tre daglige rundtur mellom Stavern og Svenner fyr. Fra St. Hans til midten av august vil rutebåten gå.

-Det er gledelig at fylkeskommunen går inn med penger for å sikre et rutetilbud til Svenner fyr. Transport til og fra fyrene er en utfordring for mange av våre medlemmer. Vi har ved flere anledninger det siste året  tatt denne problematikken med myndighetene. Det er å håpe at flere kommuner og fylkeskommuner følger Vestfold og Telemarks eksempel ved å gi tilskudd til båttransport slik at folk lett kan komme ut for å besøke eller overnatte på et fyr, sier styreleder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Hun legger til at dess bedre rutetilbudet er – desto flere vil få anledning til å besøke våre mange fyr langs norskekysten. -Det er et ønske at fyrene skal være tilgjengelig for allmennheten, og da må det offentlige være med på å sikre et godt rutetilbud, sier Skjæveland.