Stavnesets Venner får lov til å ta med gjester på galleriet i fyret. Foto: Marianne Johnsen

Kystverket har sagt ja til å inngå en omvisingsavtale med Stavnesets Venner. Avtalen innebærer at venneforeningen får anledning til å ta med besøkende på omvisninger opp i tårnet og ut på galleriet. Herfra kan man beundre utsikten utover den værharde Hustadvika  fra toppen av fyret – 21 meter over havoverflaten.

-Venneforeningen har lenge ønsket å kunne ta med gjester på omvisning helt opp i tårnet. Normalt så er Kystverket restriktive med å gi tillatelse til dette, men det er gledelig at man her har gjort et unntak, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

På Stavneset fyrstasjon lar det seg gjøre å komme til galleriet uten å gå inn i selve lyktehuset. – Det er årsaken til at Kystverket har sagt ja til omvisninger på galleriet. De har sørget for avsperring av maskinhusinstallasjoner med en sperregrind og de har vi foretatt sikring av vindu i fyrets andre etasje. Mange vil ha stor glede av å komme i toppen av Stavneset fyr, legger Skjæveland til.

Fyrstasjonen ble første gang tent i 1842.