Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

OBS! OBS og NB! En  og flere ulykker på en gang

En svakhet i medlemssystemet vårt medførte at alle kravene på medlemskontingent ble doblet! Men; samtlige er kreditert og dere kan derfor SE BORT FRA den fakturaen som kom 23/1 2013.

Ny korrekt faktura er nå sendt ut. Om noen mener å mangle eller å ikke ha mottat faktura; gi beskjed via en e-post til info@fyr.no