Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Søndag 27. februar er det 355 år siden Norges aller første fyrlys ble tent, og det skjedde på Lindesnes. I den anledning inviteres det til åpent fyr med gratis kaffe til alle besøkende hele helgen!

Det var kjøpmann  Pouell Hanssønn som fikk kongens tillatelse til å sette opp fyr på Lindesnes. Da fyret ble tent første gang, besto det av et tretårn medt lyktehus av blyglassvinduer, og 30 blafrende talglys. Talglysene ble etter hvert erstattet av kull, men fyret lyste likevel ikke godt nok, og allerede i oktober samme år ble fyret befalt slukket av kongen. Lindesnes fyr tentes på nytt i 1725 og har siden det vært i drift. I 2003 ble fyret automatisert og avbemannet, men lykta lyser fortsatt. 

På fyret er det utstilling og åpen kafé begge dager i "bursdagshelgen": lørdag 26. og søndag 27. fra kl.11 til kl.17.

Les mer på lindesnesfyr.no