¨Takket være tilskudd fra Vestfold Fylkeskommune så blir det faste fergeruter til Færder fyr og Svenner i sommer. Foto: Norsk Fyrforening

I år trenger du ikke egen båt for å komme deg til fyropplevelser på Fulehuk, Færder og Svenner. Vestfold fylkeskommune har gitt tilskudd slik at det vil være mulig med daglig  fergedrift til de to fyrene ytterst i Oslofjorden.

– Et fergetilbud til Svenner og Færder gjør det mulig for langt flere å kunne oppleve gleden ved fyrferie eller et dagsbesøk. Jeg vil oppfordre flere fylkeskommuner til å følge Vestfolds eksempel ved å gi tilskudd til fergedrift til fyropplevelser. Offentlig støtte til transport betyr mye for våre medlemmer – ikke minst med tanke på at en profesjonell operatør har de nødvendige sikkerhetsopplæringen som kreves av sjøfartsmyndighetene. Tilskuddet bidrar også til å holde billettkostnadene nede, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Tilskudd i fire år

Det er Bolærnebåtene AS og Fjordtaxi as som skal drive fergerutene til henholdsvis Svenner og Færder, og selskapene legger opp til daglige turer mellom Stavern og Svenner Fyr og tilsvarende fra Aros Brygge på Nøtterøy og Færder Fyr. Vestfold fylkeskommune har i flere år gitt tilskudd til fyrfergene.

Daglig leder Henriette Marie Skjæveland er glad for at flere nå får muligheten til komme på fyropplevelser på Svenner fyr (bildet), Fulehuk fyr og Færder fyr – takket være faste fergeruter til sommeren. Foto: Norsk Fyrforening.

– Fylkeskommunen har forpliktet seg til å gi tilskuddet i de neste fire årene – noe som gir en forutsigbarhet for brukere og fergeoperatør. Jeg er sikker på at mange vil benytte seg av dette flotte tilbudet, legger Skjæveland til.

Sommerferien

Fra 1. mai frem til sommerferien og utover høsten vil transportørene betjene fyrene med Taxi-båter, mens det i sommer vil bli daglige avganger til både Fulehuk, Færder og Svenner. Selskapet har flere skip som kan settes inn ved behov.

– Det er ikke tatt stilling til hvilken transportør som får trafikken til Fulehuk fyr, sier Rune Hüber i Fjordtaxi as.

– Dette er et flott tilbud, sier Larviks ordfører Birgitte Gulla Løken.

Til sommeren kan man ta ferge fra Verdens Ende på Tjøme til Færder fyr i Ytre Oslofjord. Foto: Per Roger Lauritzen