Erfarne fiskere på Sunnmøre er svært bekymret over Kystverkets planer om å legge ned Naustkjæret fyrlykt.

I et brev fra Grytastranda og omegn Fiskarlag frykter man avviklingen av fyrlykta vil gå på sjøsikkerheten løs. Fyrlykta er en av fem fyrlykter i Ålesund og Giske som Kystverket har varslet vil bli avviklet i løpet av 2024. Foruten Naustskjæret gjelder dette fyrlyktene Marøy, Steinvågen, Molnes og Blindheim.

Av brevet Kystverket har sendt til de berørte parter går det frem at avviklingen av de fem fyrlyktene er en del av Kystverkets arbeid med å legge om merkesystemet til internasjonal standard.

Sjøsikkerhet

I sitt svarbrev til Kystverket skriver Grytastranda og omegn Fiskarlag at «Ullasundet har vore og er fortsatt eit godt trafikkert farvann, som blir nytta året rundt både av yrkesfiskere, fritidsfiskere og andre seilande i all slags vær året rundt. Vi vil spesielt nemne det yrande hummarfisket på hausten og vinterfisket etter torsk, som gjer at dette området er sterkt trafikkert av fiskere og andre frå både øyane og fastlandet. Det blir derfor for oss heilt uforståelig at Kystverket vil legge ned dette, og med det også redusere sjøsikkerheten i dette området».

Eneste fyrlykt

Fiskarlaget påpeker videre at fyrlykta er den eneste lykta som viser vei inn fra havet, og annen merking ellers består av bøyer og staker med refleks. Området er værhardt med til tider dårlig sikt. Grytastranda og omegn Fiskarlag viser også til bakgrunnen for at fyrlykta i sin tid ble opprettet, ««Midt under torskefisket den 2. mars 1869 var det mange båtar ute på fiskefeltet. Brått slo veret om og det vart ein uhorveleg storm. Åttringane som dei brukte, vart små og utrygge i uveret. Mange fekk vanskar med å kome seg velberga til lands. 18 mann miste livet i Ullasundet denne dagen. Denne tragiske ulykka sette fart i planane om å byggje fyr på Ulla.» Som historia viser var det nettopp denne hendelsen som gjorde at det var etablert fyr i dette området, og som har vore ein viktig del av innseilinga i dette området sidan 1869, og som vil bli like viktig i kommande år».

Nå håper de lokale fiskerne at Kystverket snur og oppgraderer Naustskjæret fyrlykt til IALA standard – fremfor å avvikle den slik planene er.