Fyrlykt bugget om til solcelledrift.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Siden 1998 har Norge, i samråd med russiske myndigheter, finansiert fjerning av radioaktive energikilder i fyrlykter (RTG) og erstattet dem med miljøvennlig solcelleteknologi. Alle de 180 RTG-ene langs kysten av grensen mellom Norge og Russland, til Karaporten, og vestsiden av Novaja Zemlja, er fjernet. Nå er arbeidet videreført til Østersjøen, der arbeidet med å fjerne RTG-er avsluttes neste år.

Arbeid for økt sikkerhet i Andrejevbukta
Andrejevbukta, ca. 45 km fra den norsk-russiske grense, har vært militær servicebase for lagring av brukt reaktorbrensel fra atomdrevne skip og ubåter. Anlegget rommer i dag store mengder brukt brensel, i tillegg til store mengder radioaktivt avfall. Det er satt i gang et sikrings- og rehabiliteringsarbeid av anlegget, som vil redusere risikoen for radioaktiv forurensning fra anlegget.

Fylkesmannen i Finnmark har i flere år ledet arbeidet med å utvikle infrastrukturen på området, som er nødvendig for å bygge ut tekniske installasjoner, og for å kunne gjennomføre selve fjerningen av det brukte brenselet og oppryddingen i bukta. Den norske delen av arbeidet med infrastrukturen avsluttes neste år.

 

Fyrlykt ombygget til solcelledrift.

Foto: Fylkesmannen i Finnmark