fyr
På vei opp til Landegode fyr (Foto: Ingrid Eitrem)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Den 17. -19. april var det duket for fyrhistorisk seminar og landsmøte i Bodø og på Landegode fyr. Gjennom spennende foredrag fikk deltakerne innblikk i formidling av fyrhistorien. Valg av nytt styre ble gjennomført på landsmøtet søndag 19. april. 

Fredag 17. april var det overordnede temaet for seminaret forvaltning, drift og vedlikehold av fyrene. Vincent Guigueno fra det franske økologidepartementet viste deltakerne nettsiden www.pharesdefrance.fr som har en oversikt over alle fyrene i Frankrike. Han oppga også at det er ønskelig å få fyret i Cordouan inn på Unescos verdensarvliste. Hilde Andresen fra Kystverket fortalte blant annet om status for vern av etatens kulturminner og landsverneplan for maritim infrastruktur som kom i 2009. I alt er 83 fyrstasjoner verneobjekter. Terje Abrahamsen fra Kystverket Nordland viste deltakerene fyrstasjoner som er å finne i Nordland. Av 17 fyrstasjoner er 10 stykker fredet i dag. 

Arkivkilder til fyrhistorien

Aasta Karslen fra Arkiv Nordland foreleste om arkivkilder til fyrhistorien. Ta gjerne en titt på arkivportalen.no, digitalarkivet.no, digitaltmuseum.no eller Galleri NOR. Lisbeth Sofie Johansen fra Nasjonalbiblioteket fortalte om kilder til fyrhistorien i biblioteket. Per Roger Laurtizen viste flotte bilder og fortalte at det i dag finnes cirka 162 bevarte fyr i Norge. Kristine Moltu fra Kystverkmusea snakket blant annet om de særegne fiskefyrene i Lofoten.

Dagen ble avsluttet med et herlig to-rettersmåltid på Skagen Hotell.

Tur til Landegode fyr

Lørdag morgen gikk turen til Landegode fyr hvor seminaret fortsatte. Jo Van der Eynden fra Kystverkmusea fortalte om dokumentasjon og bevaring av tekniske installasjoner og skilting av de fredede fyrene. Deltakerne fikk også en introduksjon til kystreise.no og Farleia. Tore Berntsen fra Norsk Fyrhistorisk Forening informerte om forholdet mellom frivillige og profesjonelle organisasjoner, og mente det er viktig å drøfte relasjonene mellom disse. Bjørn Øystein Drabløs ,som representerte Kystverkets pensjonistforbund, viste til at de var en ressurs for Kystverkmusea, og at de oppfordret sine medlemmer til å delta i vennforeninger og kystlag.

Dokumentasjon av fyrhistorien

Bidragsytere fra Kystverkmusea viste hvordan fotografi kan benyttes til å dokumentere og forstå fyrhistorien. Simen Lunøe Pihl fortalte om fyrmesterparet Johansen, og vi fikk innblikk i hvordan fyrlivet utviklet seg gjennom tidene. Gjennom lyd og bildefremvisning fortalte Eirik Gurandsrud om hvordan fyrvokterne måtte tilpasse seg okkupasjonsmaktene under 2. verdenskrig. Frode Pilskog viste oss hvordan «Fyrtidende» fungerte som kommunikasjonmiddel mellom fyrmesterne og han snakket om fyrfotografen Wilse som levde fra 1865- 1949. Tormod Steen fra Norsk Fyrhistorisk Forening avsluttet seminaret med å snakke om historiske fotografier som dokumentasjonskilde, og om muligheten for å få i stand et samarbeidsprosjekt. 

Hyggelig middag

Deltakerene fikk servert et måltid bestående av fristelser fra havet, og det var god stemning rundt middagsbordet. I løpet av dagen fikk alle god tid til å se seg om på fyrstasjonen, og det var flere som våget seg opp i fyrtårnet. Utsikten var fantastisk. På kvelden inviterte André Schau fra Norsk Fyrhistorisk Forening til bildequiz med fyr. Et fint tiltak!

Landsmøtet i Norsk Fyrhistorisk Forening

Søndag 19. april ble landsmøtet i Norsk Fyrhistorisk Forening arrangert i Bodø, og det var valg av nytt styre. Tormod Steen ble valgt som ny styreleder, Tore Berntsen er nestleder og Jostein Korsnes er kasserer. Greta V. Sollie, Berit Johanne Vorpbukt og André Schau er styremedlemmer. Jan Erik Westergaard og Torstein Johnsrud er varamedlemmer. Vi ønsker alle lykke til med vervet! Birger Lindanger og Marit Alsaker Stemland inngår nå i valgnemnda sammen med John Evensen. Helgen ble avsluttet med en fin tur til Nyholmen hvor vi fikk omvisning av representanter fra Fortidsminneforeningen.