Navigasjonsinstallasjoner og havner
Det er i første omgang- Skagerrak-området som er omfattet av informasjonstjenesten kystreise.no.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

 

Lindesnes Fyrmuseum melder at mange er allerede inne og surfer på deres nye portal kystreise.no, som ble lansert 21. mai.

Innholdet formidles via temafilmer, foto og tekst, for å nå turister og folk på reise, elever, museer og andre interesserte. Det handler om kystkultur, navigasjon, sjømat og fiskeri og tjenestene er tilgjengelige både via pc, smarttelefon og nettbrett.

Alle filmer, tekst og bilder  blir utstyrt med informasjon om den geografiske posisjonen på det som omtales – såkalt geotagging. Når turister eller andre åpner tjenesten, blir de møtt med digitale kart hvor ikoner markerer de stedene hvor det finnes informasjon, skriver Kystverket på sine nettsider om tjenesten.

– 90 % av den norske befolkningen bor og ferdes langs kysten. Og turismen langs kysten blomstrer. Vi tror kystreise.no kan være til nytte og glede for både turister, skoleverket og folk for øvrig, sier direktør Jo van der Eynden fra Lindesnes Fyrmuseum, som har vært sentral i utviklingen.

Formidlingstjenesten bygger på erfaringer, teknologiplattform og innhold fra pilotprosjektet ”Maritimt kulturlandskap – Lindesnes”, støttet av Kystverket, Norsk kulturråd, Riksantikvaren, Fiskeridirektoratet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Vest- Agder fylkeskommune og Sørlandets kompetansefond. Det er dette pilotprosjektet som nå lanseres som første formidlingsområde, under navnet Kystreise.no.

Nasjonal dugnad for samling og formidling

Det er i første omgang lagt inn informasjonstjenester for området Skagerrak. Men samtidig med lanseringen av de første tjenestene i kystreise.no, arbeides det med utvidelse av piloten til en nasjonal og nordisk tjeneste: kystreise.no – kustresa.se – kystrejse.dk.

Pilotprosjektet utvides nasjonalt sammen med de fire Kystverkmusea: Lindesnes fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre Museum og Museum Nord. Hele 23 museer langs hele norskekysten i Nettverket for fiskeri- og kystkultur har også uttrykt interesse for å levere sine historier til tjenesten. Søknad om finansiering av et nordisk hovedprosjekt behandles av Nordisk ministerråds organer, skriver kystverket.no.