Torbjornskjaer 2
Bevar Torbjørnskjær! (Foto: André Schau)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Mange ivrer for bevaring og ny bruk av Torbjørnskjær fyr. Tirsdag møtes vi for å samle idéer.

Tekst: André Schau

Førstkommende tirsdag 6.11.18, avholdes et åpent informasjonsmøte om framtida til Torbjørnskjær fyrstasjon. Møtet avholdes på Isegran i Fredrikstad, kl. 18:00.

Initiativtakere til møtet er lokal ildsjel, Johnny Arntzen og undertegnede, styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF).

Arntzen har tidligere jobbet med bevaring av Akerø fort og Heia i Hvaler kommune. Her har han ledet arbeidet med å danne venneforening og sette bygninger og kystkultur i stand. Selv har jeg hatt fyr som min store lidenskap i over 35 år. Jeg har skrevet bok om fyrene i Oslofjorden og arbeidet spesielt med restaureringen av Rødtangen og Nesodden tåkeklokker. Som styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening har jeg et bredt nettverk og erfaringsgrunnlag for hvordan å lykkes med bevaring gjennom ny bruk av fyr.

Dette første informasjonsmøtet blir en idédugnad for «Skjæret» med stor takhøyde, men med realistisk fokus på å løse fyrets vanskelige landingsforhold.

Hovedfokus fra vår side på dette møte blir nettopp fyrets landingsforhold. Løsning og utbedring av landingsforholdene er helt nødvendig for den videre bruk av Torbjørnskjær. Deretter kan vedlikehold og istandsetting av fyrstasjonens bygninger gjøres. Vi starter opp forsiktig og nøkternt. Vi ser fram til en befaring med de overordnede myndigheter våren 2019. Innen da vil vi gjerne få oversikt over idéer og interesse.

«Skjæret» er et viktig, fredet kulturminne og må reddes! Om mulig danner vi et interimsstyre: Torbjørnskjærs Venner. Er dette noe for deg?

Inviterte

Kystverket, Kystverkmusea, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune, Nasjonalparksenteret, Forbundet Kysten, Østfold fagskole, Norsk Fyrhistorisk Forening, lokalavisene, NRK Østfold, Fortidsminneforeningen Østfold, Heias Venner, Akerø forts Venner og private personer som er opptatt av «Skjæret». Annonse kommer i lokalavisene i slutten av denne uka.

Dagsorden

Møtet åpnes ved initiativtaker, Johnny Arntzen. Han presenterer seg og hva vi ønsker med dette informasjonsmøtet.

Det blir presentasjon av tilstedeværende myndigheter og instanser. Deltakere og publikum vil få ha korte innlegg og spørsmål med faglig diskusjon – fortløpende etter hvert innlegg.

Undertegnede styremedlem i Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF) vil fungere som møtets ordstyrer. Jeg vil også holde et innlegg om min bakgrunn og engasjement.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta. Vel møtt!

Det blir enkel servering.

Du kan lese mer om Torbjørnskjær fyrstasjon HER.