Feistein fyr 1
Espen Haarr og Anne Karin Braut er og i år vertskap på Feistein fyr. Espen peker her opp mot fyrtårnet der linsa har stått i ro siden 2006.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Feistein fyr i Rogaland var jubileumsfyr under Grunnlovsjubileet i Christiania i 1914. Nå trykkes det på for at Feistein på nytt skal få denne rolla, 100 år etter. Samtidig ønsker en at linseapparatet, som ble stanset i 2006, på nytt skal taes i bruk og kaste sine stråler inn i jubileumsåret.

Heidi Eikremsvik

Fyrentusiast, fyrforfatter og fyrhistorisk foreningsmedlem André Schau har nemlig sendt et brev til Kystverket Vest der han minner om Feistein fyrs nøkkelrolle for 100 år siden og foreslår en gjentakelse. Samtidig viser Schau til den positive prosessen som er på gang rundt det fredede fyret, med egen venneforening; Feistein Fyr Venneforening, som i samarbeid med Kystverket Vest og Klepp kommune har bidratt til å gjøre fyret tilgjengelig for alle. Han roser Kystverket for alt de har gjort på Feistein fyr de siste fem årene.

Han skriver videre:

Feistein har med dette fått ny bruk og har dermed blitt godt tilrettelagt for allmennheten! Kort sagt: Feistein fyrstasjon har et betydelig brukspotensial for fremtiden med muligheter for en rekke type arrangementer!

I tillegg er Feistein jubileumsfyret fra Grunnlovsjubileet i Christiania i 1914. Og i 2014 blir fyret igjen et jubileumsfyr; denne gangen til 200 årsjubileet for Grunnloven! Schau avslutter med å spørre Kystverket om det er et jubileumsfyr verdig at linsen er satt ut av drift og kun en enkel ledlyspære lyser fra tårnet.

Arne Sæbø, leder for Feistein Fyr Venneforening, sier til fyr.no at dette også har vært samtaleemne i foreningen, og vil bli tema 26. november når styret møtes.

Andre Schau

André Schau er opptatt av autensiteten til fyrene våre og slår nå et slag for linseapparatet på Feistein fyr.

Fyret ble tent første gang i 1859. Da var fyrlyset montert i et tårn på selve fyrboligen. I 1914 ble det bygd et 25 meter høyt fyrtårn. Det er staten v/Kystverket som eier fyrstasjonen, og Klepp kommune som i dag drifter den i samarbeid med venneforeningen.

 

Feisteinbaaten

Mange ville være med da Feistein-båten fraktet folket ut til fyret på Fyrets dag, som ble markert 26. juni i år.