Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Søknadsfrist for kompensasjon av moms for frivillige organisasjoner forlenges til 1. september for sentralledd som skal sende inn til departementet. For fyrforeninger som skal sende inn søknad til sentralleddet NFHF, forlenges fristen til 7. august. Utsettelsen vil gi Filtvet (bilde: Riksantikvaren) og andre medlemsfyr i NFHF bedre anledning til å dokumentere sine utlegg.

For å legge til rette for at flest mulig organisasjoner skal kunne delta i ordningen, forlenger Kulturdepartementet fristen for å søke om kompensasjon for moms for frivillige organisasjoner.

Det er i 2010 etablert en tilskuddsordning som skal gi kompensasjon for merverdiavgift opp til 396 mill. kroner etter søknad fra frivillige organisasjoner. Formålet med ordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Tilskuddsordningen er utformet i samarbeid med Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).