Leietakersamling Havna Hotel 2013
Her er deltakerne på Kystverket Sørøsts første leietakersamling. Foto: Kystverket
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

 

Leietakersamlingen i Kystverket Sørøst 7.-8. september fylte helt klart et behov for både meningsutveksling leietakere imellom, kontakt med Kystverket og ikke minst til inspirasjon og muligheten for å spre akkumulert kunnskap fyr til fyr imellom.

Elisabeth Høvås

Samlingen for leietakere av fyrstasjoner fant i år sted på Tjøme. Ikke overraskende var det lagt inn en tur til Færder fyr på lørdagen.

Fyret har som kjent gitt navn til landets nyeste nasjonalpark, som i sin tur ble åpnet helgen før samlingen.

Brannvern

Fredagen var tettpakket av informasjon om blant annet brannvern. Dette har vært tema også på tidligere samlinger, men er dessverre noe som ikke kan omtales for ofte. Mye av fokuset var på hvordan ulike rom faller inn i ulike sikkerhetsklasser, avhengig av hva rommet skal brukes til. Det ble også vist hvilke typer slukningsapparat som bør brukes, og når.

Malingsarbeid

Videre fortalte Jotuns representant Rolf E. Simpson blant annet om malingens historie i et Jotun-perspektiv. Det ble orientert om hvilke malingstyper som ble anbefalt på tre, mur og jern og hvordan forarbeidene burde gjøres.

Leietakerne fikk også god innsikt i hvordan det var jobbet med istandsettingen av Grønningen fyr, særlig når det gjelder hvordan malingsarbeidet ble gjennomført på hele fyrstasjonen. En grundig jobb som ga godt resultat.

Dele erfaringer

Det ble satt av god tid til en «spørsmål og svar»-runde. Her kom det blant annet fram at mange savnet et forum for erfaringsutveksling. Dette ga oss i Norsk fyrhistorisk forening en god anledning til å presentere vår hjemmesider og vårt forum der. Likeledes var det mange som gjerne vil sørge for at historikken på de ulike fyrene nedtegnes og bevares. Mange av opplysningene som ble etterlyst kan finnes på Stats- eller Riksarkivet, men også Lindesnes fyrmuseum kan bistå med mye tegningsmateriale.

Mens direktør på Lindesnes Fyrmuseum, Jo van der Eynden, fortalte om fyrets historie, besørget mannskapet på Flybåten for at et flott nytt skilt ble båret opp til montering. Skiltprosjektet skal gi informasjon om fyrstasjonen når besøkende ankommer øya.

Leitakersamling sept 13 1

Støpejernstårnet på Færder fyr ruver i terrenget. Foto: Dag Høibø.

Leietakersamling EH sept 13 m

Færder fyr med boliger sett fra øst, med salt på linsa. Foto: Elisabeth Høvås