alt
Fyr til fyr i Fosen
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Ivar Soknes fra Trondheim ble førstemann som gjennomførte fyrløypa ”Fyr til fyr i Fosen”. Med listerbåten ”Livet” passerte han 23 løypeposter (18 fyr, 1 tåkeklokke, 3 lykter og 2 varder) på trøndelagskysten mellom 8. juli og 1. august 2009. Mellom postene tok han også en avstikker til Forbundet Kystens landsstevne på Vega, så det ble noen utseilte mil i tillegg til løypas 280. Les Ivars egen flotte fortelling om fyrreisen i Kulturminneåret!