Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Årets utstiller på Sula fyr (Frøya kommune, Sør-Trøndelag) er Pramila Giri. Hun er født i Nepal, er bosatt i Trondheim og har feriehus på Sula. Hun har hatt utstillinger i Dehli, Kathmandu, Fukuoka, New York og Norge, og er representert ved offentlige samlinger både i Nepal, India, Japan og Norge. I 2006 ble hun tildelt Sør-Trøndelag fylkeskommunes kunstnerstipend. Hun har hatt flere utsmykningsoppgaver, blant annet for regjeringen i Nepal, og ved NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim.

 

Utstillingen i fyrvokterboligen åpner fredag 2. juli kl 15.00 og er åpen alle dager under Suladagene 2.-4. juli. For mer utdypende informasjon om kunstneren og åpningstider ellers, se www.opplevsula.no.