Kya fyrstasjon utenfor trøndelagskysten. Foto: Kystverket

Mandag 21. oktober stiller NFHF i budsjetthøring på Stortinget. Vi ber om et tydelig politisk signal – vedlikehold av fredede fyr må prioriteres!

Fyr, hav og åpen horisont er et flott skue, men på nært hold er det mange fyr som ikke tar seg like godt ut. Kystverket eier 114 fyrstasjoner langs kysten vår, og 66 av dem er fredet. Nå er det samlede vedlikeholdsetterslepet på over 500 millioner kroner.

Kya fyr. Foto: Kystverket

Kya fyrstasjon i Trøndelag fyller hundre år i 2020. Dette er et av de fredede fyrene som ikke blir vedlikeholdt. NFHF opplever at Kystverkets og Kystverkmuseas fagmiljøer er bevisst på forpliktelsene som eier av kulturminner, men vedlikehold av fredede fyr gis ikke høy nok prioritet.

Ny bruk er beste vern

Mange av Kystverkets fyrstasjoner er leid ut, ofte til lokale foreninger. Der jobbes det systematisk med planer for vedlikehold, hvor begge parter bidrar. Det er høyt fokus på tilgang for allmennheten, og fyrene blir kraftsentre for kystkulturen. For hver krone Kystverket bruker på disse fyrene, gjøres det dugnadsarbeid verdt ti kroner. I tillegg utløses det offentlige midler lokalt/regionalt og prosjektstøtte fra private givere, slik som Sparebankstiftelsen DNB.

Kvitholmen fyrstasjon i Møre og Romsdal. Foto: Bjarne Smørholm

Kvitholmens venner er en av foreningene som sikrer vern og ny bruk av en fyrstasjon. De arbeider for at fyr, bygninger og kulturlandskap på Kvitholmen skal være tilgjengelig for allmennheten og bli tatt vare på som kulturminne.

Hvem har ansvaret?

NFHF-medlemmer gjør et stort arbeid for å ivareta fyrene langs kysten vår, men det forutsetter at Kystverket tar den tyngste børen. Samferdselsdepartementet og Kystverket er forpliktet til å ta vare på kulturminner i sitt eie. Nå haster det for flere av de fredede fyrene!
Les hele høringsnotatet her og følg med på Stortingets nett-TV kl. 12.35-12.55.

Les også Kulturvernforbundets høringsnotat til komiteen.