alt
Flatøy fyrstasjon.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Arbeidet med å vedlikeholde og reparere fyrbygningene på Store Flatøya (Steigen kommune, Nordland) skrider frem, takket være god dugnadsinnsats. En viktig forutsetning for å kunne ta imot arbeidsstokken og ta fatt på arbeidet, har vært å sikre landgang (ved hjelp av ny flytebrygge). Et mål for venneforeningen – og et krav fra Direktoratet for naturforvaltning – har vært å gjøre fyret lettere tilgjengelig for allmennheten. Med brygga er en viktig brikke falt på plass. 14.-16. mai samles fyrvennene til første dugnadshelg i 2010, med nøgda av oppgaver å ta fatt på.

Flatøy fyr ble opprettet i 1882, og nedlagt i 1966. Steigen Dykkerklubb disponerte bygningene i flere år, og gjorde en god del vedlikehold, slik at forfallet ble bremset. Direktoratet for naturforvaltning kjøpte fyret i 2005, og overdro forvalt­ningsansvaret til Steigen kommune samme år. Med i denne avtalen fulgte 1,3 millioner kroner, til drift og vedlikehold. Det praktiske arbeidet ledes og/eller utføres av foreningen ”Venner av Flatøy fyr”, som ble stiftet for dette formålet i 2006.