Vi vil bevare norske fyr gjennom ny bruk, og vi dokumenterer fyrhistorien. Hvordan kan vi vokse oss sterkere og nå målene våre? Styret i NFHF inviterer alle medlemmer til å gi innspill.

Landsmøtet 2019 vedtok å styrke NFHF som landsdekkende organisasjon. Styret har utarbeidet et forslag til ny organisasjonsform. Les styrets brev og gi innspill innen 20. januar 2020.