Fyrene jobber sammen for et bedre miljø i skjærgården. Bjarne Hønsen fra Hatholmen fyr og Mandal Kystlag, Fridtjof Hals fra Venner av Søndre Katland og Norsk Fyrforenings daglige leder Henriette Marie Skjæveland i full sving med å få opp spøkelsesteiner. Foto: Norsk Fyrforening

Fire medlemsfyr og Norsk Fyrforening har deltatt under den årlige ryddeaksjonen «Havmonsteruka» i Farsunds-skjærgård. I løpet av noen hektiske dager er det tatt opp store mengder marint søppel og spøkelsesredskap fra havets bunn.

– Fyrene er en viktig del av vår kystkultur og vi mener det er viktig at de frivillige organisasjonene som jobber med bevaring av de maritime verdier, gjør dette sammen. Under disse dagene så har frivillige fra fire fyr på Sørlandet deltatt, fra Ytre Møkkalasset ved Tvedestrand i øst til Songvår, Hatholmen og Søndre Katland i Spind ved Farsund i vest, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Denne glassfiberbåten ble funnet på havets bunn – ikke langt fra Søndre Katland Fyr. Foto: Norsk Fyrforening

Dykkere fra Søgne Dykkerklubb leter etter spøkelsesteiner og annet søppel på havbunnen, som så blir sendt opp til følgebåter som tar avfallet om bord og bringer dette til land for sortering og kasting.

Prosjekt

«Havmonsteruka» ble startet i 2017 ved ungdomsskolen i Sørlandsbyen og målet med prosjektet er å gi elevene kunnskap om hvordan man forvalter avfall i egen kommune – der plast og søppel kommer sjøveien og forsøpler skjærgården. Elevene får kunnskap om hvordan dette påvirker økosystemet. Under uka får elevene være med ut sammen med fagfolk for å se hvordan påvirkningen skjer i praksis. Prosjektet har hatt gode resultater og har vakt oppsikt nasjonalt.

Marinbiolog Henriette Hultmann og ungdomskoleelevene viste stor iver etter å fjerne ødelagte fiskeredskaper under Havmonsteruka. Foto: Norsk Fyrforening

– Det er godt å se hvilket engasjement elevene viser under «Havmonsteruka». Dette bidrar til å øke de ungens bevissthet om viktigheten av å ta vare økosystemet i skjærgården der de bor. Nå er det flere kommuner som ønsker å starte opp lignende prosjekt, fortsetter Skjæveland.

Frivilligheten

Det var fjerde året på rad som dykkerne fra Søgne tok turen vestover for å rydde skjærgården – i tett samarbeid med frivillige fra Songvår Fyrs Venner og Venner av Søndre Katland. Etter hvert er det kommet til enda flere frivillige organisasjoner, og i år har også frivillige fra fyrene Hatholmen og Ytre Møkkalasset deltatt.

Mange frivillige stilte opp for å være med på ryddeaksjonen. Foto: Norsk Fyrforening

– Det er naturlig at en landsdekkende organisasjon som Norsk Fyrforening støtter opp om aksjoner som den i Farsund. Vi har et godt samarbeid med kommunen, lokale krefter og Norges Dykkerforbund om slike ryddeaksjoner. Dette handler om samarbeid på tvers mot et felles mål. Vi vet av erfaring at sjøbunnen rundt våre fyr er forurenset med marint søppel. Under årets aksjon fant dykkerne et vrak av en glassfiberbåt på 30 meters dyp ikke langt fra Søndre Katland Fyr. Det er nedslående å se hvor mye som skjuler seg under vannflaten av søppel og mistede fiskeredskap, sier styreleder Sven Gj. Gjeruldsen i Norsk Fyrforening.

Båtvrak

Det var under et av dykkene ytterst i skjærgården mellom Søndre Katland Fyr og Markøy Fyr, dykkerne observerte båten som var senket på 30-40 meters dyp, fyllt med steiner. – Båten lå sånn til at vi kunne feste tau i vraket og med vår dykkerbåt «Snorkel III» fikk vi tatt under slep. Etter hvert steg båten opp til vannflaten og tauet til land, sier styreleder Karl Klungland i Søgne Dykkerklubb.

Norsk Forenings daglige leder Henriette Marie Skjæveland og styreleder Sven Gj. Gjeruldsen deltok under Havmonsteruka. Foto: Ida Skaar, Norges Dykkerforbund
Dagen etter fant dykkerne ytterligere et vrak av en passbåt. I løpet av fem dager har dykkerne fra Søgne Dykkerklubb tatt opp 1,2 tonn bilbatterier og 161 etterlatte teiner, garn og ruser i skjærgården.
– Jeg er imponert over den innsatsen dykkerne fra Søgne gjør  for å rydde skjærgården for marint søppel, sa fylkesordfører Arne Thomassen i Agder ved avslutningen av Søgne-dykkernes aksjon under Havmonsteruka.

Bildekk og påhengsmotor
Det er  ikke småtteri som dykkerne har fått opp av marint søppel i løpet av disse dagene. Ved siden av de store mengdene batterier og spøkelsesredskaper, så tok de opp 120 gamle bildekk, to båtvrak, en påhengsmotor, et 20 tommers TV-apparat, to gressklippere, stige, stoler og annet søppel.

En av to båter som dykkerne fra Søgne fant på havets bunn. Foto: Norsk Fyrforening
Store mengder
– Funnene i løpet av disse dagene viser at det er ufattelig mengder som fortsatt ligger på havbunnen, så vi må fortsette å rydde i langs hele norskekysten, sier Henriette Marie Skjæveland.
Blir beviste

Søgne Dykkerklubb er den dykkerklubben  i Norge som definitivt tar opp mest fangstredskap og søppel i løpet av året. Foreningen og deres samarbeidspartnere gjennomfører gjennomsnittlig et dykkertokt ukentlig i Søgne-skjærgården gjennom hele året. I tillegg til aksjoner på strekningen fra Arendal til Farsund.

Songvår Fyrs Geir Smebøle forklarer ungdomsskoleelevene om hvordan dykkerne jobber når de leter etter marint søppel. Foto: Norsk Fyrforening

– En felles innsats må til for å rydde opp, men også synliggjøre viktigheten av dette slik forbruket går ned og man ikke kaster så mye. Havmonsteruka i Farsund er et godt eksempel på hvordan frivilligheten kan jobbe på tvers mot et felles mål – nemlig en renere skjærgård. Ikke minst viktig er samarbeidet med ungdomsskolen. Ungdommene blir bevisste på alt søppel som er dumpet i sjøen, sier daglig leder Geir Smebøle ved Songvår Fyrs venner.

Alle deltagerne fikk flotte T-skjorter med samarbeidspartnerne på ryggen. Foto: Norsk Fyrforening