Bostadhuset på Slåtterøy fyr er ferdig renovert. Nå står fyrhagen for tur. Foto: Gaute Bjorland

Venner av Slåtterøy fyr markerte nylig at det er 20 år siden foreningen ble stiftet. Siden den gang har iherdige ildsjeler jobbet på frivillig basis for å ta vare på fyrstasjonen nord for innløpet til Brandasund i Bømlo.

– Det var ønsket om å bevare fyrstasjonen som var utgangspunktet for at venneforeningen ble dannet 27. april 2004. Foreningens første leder, Elisabeth Eriksen Meling, var den som hadde ideen og som tok initiativet til å stifte venneforeningen. Da fyret ble automatisert og fraflyttet hadde hun et ønske om å bevare. Slåtterøy fyr var hennes barndomshjem og fyret var der hun vokste opp, forteller Rita Torget i Venner av Slåtterøy fyr.

Elisabeth Eriksen Meling er født og oppvokst på Slåtterøy Fyr og hun var venneforeningens første styreleder. Foto: Venner av Slåtterøy Fyr

Markeringen av jubileet var lagt til foreningens årsmøte og tidligere leder Jan Willy Folgerø-Holm fortalte om ideen som lå bak for å danne en venneforening for fyrstasjonen på Slåtterøy. 

Slåtterøy fyr ble satt i drift og tent for første gang i 1859. Fyret ligger vest i Selbjørnsfjorden og ble fredet av Riksantikvaren i 2000.

Styremedlem Astrid Larsen representerte Norsk Fyrforening og holdt en hilsen i anledning 20 årsdagen på vegne av foreningen.

Styremedlem Astrid Larsen hilste fra Norsk Fyrforening. Foto: Venner av Slåtterøy Fyr

De mange fremmøte under jubileums middagen fikk et innblikk i hvordan det var å komme som fyrvokter til en fyrstasjon, da foreningens første leder, Elisabeth Eriksen Meling, leste fra et brev hennes far skrev i 1949 da han kom til Leirvik fyrstasjon.

I løpet av foreningens første 20 år så har den hatt fem styreledere. Folgerø-Holm etterfulgte Meling. Deretter fulgte Torleif Meling og Anne Johannessen før dagens styreleder Terje Torget overtok.

Dugnadsinnsats

I løpet av foreningens første 20 år det det lagt ned mange tusen timer med dugnadsarbeid fra de frivillige. – Slåtterøy fyr ligger ytterst i havet og det er ikke alltid at værgudene er gode slik at man kan reise  dit. Alt av utstyr uansett hvor lite eller stort, tungt eller lett skal først i båt for deretter å bli fraktet fra kaien og opp noen steile trapper. Venneforeningen kan så absolutt skryte av både alle styremedlemmer og andre dugnadsfolk som har vært med på å arbeide frem fyrstasjonen til det det er i dag.

I løpet sine første 20 år er det lagt ned tusenvis av timer med frivillig dugnadsinnsats på Slåtterøy Fyrstasjon i Bømlo. Foto: Venner av Slåtterøy Fyr

Fyrvokterboligen er nå i god stand og er som oftest fullbooket hele sesongen fra april til september, forteller Rita Torget.