GjaeslinganRiksantikvaren edited-1
Gjeslingane fyr ligger i Nærøysund kommune i Trøndelag. Det har stått tomt siden 1987. Foto: Riksantikvaren
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Det er mange fyrstasjoner rundt om i landet som har behov for en skikkelig oppgradering. Summen som trengs for å restaurere fyrene ligger på rundt en halv milliard. Her ser du en statusrapport over fyr som er i forfall.

Tekst: Monica Lindanger

Region Sørøst

Nesodden tåkeklokke

Dette klokketårnet er historisk i norsk fyrsammenheng. Klokka ble opprettet i 1883, og tårnet var det første frittstående i Norge. Tårnet eies i dag av Nesodden kommune og står på kommunal grunn.
Etter vedtak i Nesodden historielag ble det i august 2010 nedsatt en prosjektgruppe som skulle utrede ulike alternativer for å søke om økonomisk bistand til restaureringen av klokketårnet. Men restaureringen har foreløpig ikke kommet i gang på grunn av manglende midler i kommunen.

Torbjørnskjær fyr

Torbjørnskjær fyrstasjon ligger på en liten holme like utenfor Hvaler i Oslofjorden. Stasjonen har vanskelige landingsforhold, og det brukes i dag ofte helikoptertransport.
– Det er vanskelig å komme til. Vi har fått oppgradert noe på fyrhuset, men vi har ikke gjort noe på de andre bygningene. Det er heller ikke planlagt noe i første omgang. Flere personer er interesserte i å drive fyret, men først må vi få utbedret landingsforholdet. Brua vi hadde ble tatt av bølgene i 2011, forteller overingeniør Belinda Pedersen i havne- og farvannsavdelingen i Kystverket Sørøst.

Region Vest

Holmengrå fyr

Ligger i Fedje kommune i Hordaland. Dette er sannsynligvis den mest øde beliggenheten av et fyr mellom Stadt og Svenskegrensen.
Avdelingssjef i Kystverket Vests havne- og farvannsavdeling, Geir Egil Skaret, sa til Bergens Tidende i sommer at dette nok er en av de dårligst vedlikeholdte fyrbygningene i denne regionen. Renovering av Holmengrå vil koste minst fem millioner kroner, sannsynligvis opp mot det dobbelte. Fyret er ikke fredet, så Kystverket er ikke pålagt å holde det i stand i samme grad som et vernet fyr.
– Det er vanskelig å få leid ut Holmengrå. Det er mye som må gjøres med bygningen. Den er tett, så det er ikke dramatisk, men det er vanskelig å vedlikeholde når vi ikke har leietagere, sier Skaret til fyr.no.

nett

Hendanes fyr var truet med riving, dersom ingen ville bli med i et spleiselag. Men nå har flere meldt sin interesse for fyret. (Foto: Terje Andreassen, Kystverket)

Hendanes fyr

Hendanes fyr ble automatisert og fraflyttet allerede i 1952, og lite er blitt gjort siden for å ta vare på dette spesielle fyret med helt unik beliggenhet. Det henger i en fjellhammer sørvest i kommunen, rundt syv kilometer fra Måløy. Fyret var truet med riving, dersom ingen ville bli med i et spleiselag. Men nå har flere meldt sin interesse for fyret.
– Vi hadde et par på befaring i november. Paret vil bygge om og utnytte den spektakulære beliggenheten og leie ut fyret til almennheten. Det er også en mann som har meldt sin interesse for fyret. Jeg har bedt dem ta kontakt med hverandre for et mulig samarbeid, forteller senioringeniør Terje Andreassen i Kystverket Vest.
Han har nå bedt om en geoteknisk rapport om området.
– Det går en del ras der. Rekkverket er borte, og vi tror det er et steinras som har gått. Vi må se hva vi kan gjøre for å få det trygt, før vi eventuelt kan leie ut stasjonen. Alt avhenger av rapporten, som er ventet innen utgangen av mai i år, forteller han til fyr.no.

Region Midt-Norge

HestskjaeretRiksantikvaren edited-1

– Det er lenge siden Hestskjær er blitt malt, så det ser stygt ut med rustrennet. Men bygningskonstruksjonen er ok, det ser verre ut enn det er, forteller Ole Bjørn Molnes i Kystverket Midt-Norge. (Foto: Riksantikvaren) .

Storholmen fyr, Hestskjær fyr, Kya fyr og Gjeslingan fyr

Disse fyrene har stått tomme i mange år, og forfallet er kommet svært langt.
Dette er de absolutt mest utilgjengelige fyrstasjonene på hele norskekysten. Vern gjennom bruk av disse fire er en stor utfordring, og blant annet har 11 ordførere i området uttrykt bekymring for fyrene.
Avdelingsleder i Havne- og farvannsavdelingen Ole Bjørn Molnes i Kystverket Midt-Norge forteller at det er en stor utfordring å vedlikeholde fyrene i dette området.
– Vi har 30 fyr i vårt område, og alle fyra våre står på knallharde steder og blir utsatt for mye slitasje. Det er en del arbeid å vedlikeholde disse, og vi er hele tida på etterskudd på grunn av at forfallet skjer så fort. Det er også vanskelig å få på plass leietakere på grunn av vanskelige landingsforhold, sier Molnes.
Han forteller at det er påbegynt en del arbeid, blant annet på Kya, Storholmen og Hestskjær, men at det fortsatt står en del igjen. Forfallet på Hestskjær i Averøy kommune i Møre og Romsdal er noe som har vakt mye oppmerksomhet, blant annet fordi fyret blir mye fotografert fra Hurtigruten.
– Det er lenge siden Hestskjær er blitt malt, så det ser stygt ut med rustrennet. Vi har heller ikke noen plan om å gjøre det i år. Men bygningskonstruksjonen er ok, det ser verre ut enn det er, forteller Molnes.

Grip fyr

Grip fyr i Kristiansund ble totalrestaurert inne og ute i 2002, men 12 år etter er det igjen behov for oppgradering.

Sula fyr

På Sula i Sør-Trøndelag får Kystverket sterk kritikk for måten de ivaretar Sula fyr på, som er fredet og i statens eie. Nærmeste nabo til fyret, Ola Flyum, beskriver det som skjer som en langsom tragedie. Ifølge Kystverket har de ikke tilstrekkelige ressurser til vedlikehold.
For tida er fyrlykta også slukket på grunn av kortslutning på den elektriske tavla etter stormen Ivar, men Kystverket har bestilt ny tavle for å få lykta i stand igjen. De skal også restaurere sprukne vinduer, ifølge Lokalavisa Hitra-Frøya.

DSCF3297

Rana Turlag har nylig forbarmet seg over Træna fyr. Målet er å tilrettelegge for utleie. (Foto: Tormod Steen)

Region Nordland

Træna fyr

Det er etablert en arbeidsgruppe i Rana Turlag, som skal holde tak i arbeidet med Træna fyr. Målet er å tilrettelegge for utleie i regi av Den Norske Turistforening. Rana Turistforening har gjennomført en befaring på fyret sammen med håndverkere, som mener at det skal være en grei og ukomplisert prosess å innrede fyret innvendig. Det er startet et lokalt turlag på Træna, som vil ha hånd om utleie og transport til fyret.

Moholmen fyr

Moholmen i Vågan kommune var inne i planene til Kystverket, men ble ikke tatt med i årets budsjett. Kystverket fortsetter til neste år og planlegger restaurering både på bolig og tårn.

Måløy-Skarholmen fyr

Måløy-Skarholmen i Steigen kommune ligger også i planene med utvendig renovering av tårn og betongbygg. Innvendig skal tankrommet bygges om. Dette er planlagt gjort i 2015, hvis Kystverket får innvilget dette i budsjettet.

Region Nord

Fugløykalven fyr

Ligger på en holme utenfor Fugløya i Nord-Troms. Fyret er vanskelig tilgjengelig, og det brukes stort sett helikopter dit. Stasjonen bærer preg av slitasje, da det bare er gjort helt nødvendig reparasjonsarbeid de siste åra.
Kystverket skal skifte ut to gamle aggregat med nye og skifte ut dieseltankene med påfyllingsrør som betjenes fra begge landinger for å sikre mot lekkasjer.
– Det er planer om retekking av tak, utvendig vedlikehold og restaurering av vinduer og dører, slik at bygningsmassen, som består av fyrbygning, bolig, uthus og naust, er tett mot vær og vind. Det er også planer om oppussing innvendig, forteller overingeniør Svein-Harald Eliassen i nautisk plan- og kystforvaltning ved Kystverket Troms og Finnmark.

Makkaur fyr

Ligger på fastlandet i Båtsfjord kommune i Finnmark, men er vanskelig tilgjengelig. Det ligger omtrent fire mil fra Båtsfjord. Man kan kjøre med snøscooter eller båt når været er laglig.
Stasjonen har et kombinert bolig- og verkstedbygg med flatt tak fra 60-tallet, som ble pusset delvis opp inn- og utvendig i 2009. Boligen er gammel og helt original fra slutten av 40-tallet. Den trenger oppussing både inn- og utvendig. Det er registrert lekkasjer. Fyrbygningen, naustet og uteboden ble malt utvendig sist i 2009. Det er planer om å skifte ut dieseltanker med påfyllingsrør. Det er også her planer om retekking av tak, utvendig vedlikehold, restaurering av vinduer og dører, ifølge Eliassen.