Venneforeningen har gjort mye for å få kystledfyret Songvår i god stand. Foto: André Schau.

Så du «Kystleden – 25 års arbeid for friluftsliv langs kysten»? Ett av temaene på jubileums-webinaret 19. mai var ny bruk av fyr, som er miljøvennlig og bidrar til at kysten blir tilgjengelig for alle. Geir Smebøle fortalte om kystledfyret Songvår. Se opptak her!

Fra falleferdig til perle

Geir Smebøle fra Songvaar Fyrs Venner fortalte om det omfattende restaureringsarbeidet venneforeningen har gjort.

– I dag er det seks bygg på fyrstasjonen, som vi passer på. Alle er godt vedlikeholdt nå, sa Smebøle.

Songvår fyr har gjennomgått en fantastisk forvandling i årene 2000 til 2022. Foto: Songvaar Fyrs Venner.

– Til sammen har vi 22 sengeplasser som vi leier ut i sommerhalvåret. Ni av ti kristiansandere har aldri vært på Songvår. Vi ønsker å tilrettelegge enda bedre for allmennheten og har bidratt til arbeidet med en ny besøksstrategi for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder.

Geir Smebøle fra Songvaar Fyrs Venner. Foto: Stillbilde fra webinaret «Kystleden – 25 års arbeid for friluftsliv langs kysten», 2022.

Songvaar Fyrs Venner gjør også et viktig miljøarbeid. Som del av «Hold Norge rent»-opplegget har de adoptert Hellersøya, som fyret ligger på. De rydder hele øya tre ganger i året. De bistår også Søgne dykkerklubb med å rydde havbunnen for spøkelsesredskaper og søppel, og dette arbeidet pågår året rundt.

Nasjonal Kystledgruppe

Det er fem landsdekkende organisasjoner som samarbeider om Kystleden, og formålet er å sikre allmennheten tilgang til enkelt, naturvennlig friluftsliv langs kysten. Det er 26 besøksfyr som er tilsluttet Kystleden, men tilbudet består av veldig mye mer. Kystleden er et stort nettverk av kyststier, ro- og padleruter, utleie av båter/kajakker, dagsturhytter og overnattingssteder. Les mer på kystled.no.

Nasjonal Kystledgruppe (fra venstre): Per Hillesund (Forbundet KYSTEN), Morten Dåsnes (Friluftsrådenes Landsforbund), Anne-Mari Planke (DNT), Elisabeth Carrera (NFHF) og Trond Glesaaen (Norges Padleforbund).

Gratulasjon fra Kystverket

De siste ukene har det kommet mange gratulasjoner til kystledsamarbeidet. Kystverket hadde sendt en hilsen som ble vist under webinaret.

Foto: Kystverket, 2022.

Sven Martin Tønnessen fortalte at Kystverket ønsker at deres del av kulturarven langs kysten skal være varig tilgjengelig for så mange som mulig. Han trakk frem de mange ildsjelene som jobber mot samme mål.

Se webinaret

Det er ikke for sent å få med seg webinaret. Du kan se hele, eller bare bolken med Kystverkets og Geir Smebøles innlegg: